Garchen Quan Âm Tự – Trung Tâm Drikung Dharma Surya

Garchen Quan Âm Tự là một ngôi chùa nằm ngay trung tâm của quận Fairfax, Virginia (5300 Ox Road, Fairfax, Virginia 22030), cách 30 phút lái xe từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Chúng ta nay có một nơi chốn tốt lành để có thể tổ chức thường xuyên những khóa tu học và thiền định theo truyền thống Đại Thừa – Kim Cang Thừa, với nguyện ước duy nhất là mang lại lợi ích cho đại chúng trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và các tiểu bang lân cận. Chúng tôi xin thành kính tri ân sự bảo trợ, cúng dường và giúp đỡ của quý vị đã ủng hộ và bảo tồn cho Trung tâm DDSC vững vàng.

DDSC Temple Front (Jul 2017)DDSC HH GR LGR

 a

Xin bấm vào đây để xem hình ảnh ảo (Virtual Tour) của Chùa và Chánh Điện

Le Khánh Thành Chùa

Xin bấm vào đây để xem video vDDSC – Garchen Quan Âm Tự

Đức Pháp Vương đời thứ 37 Drigung Kyabgön Chetsang, là vị đứng đầu dòng truyền thừa Drikung Kagyu và hoá thân bi mẫn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, cùng Trưởng Lảo Đạo Sư Garchen Rinpoche, vị thầy khả kính của chúng ta, và các vị lama khác đã đích thân đến tận nơi để ban phép lành và gia trì với những nghi lễ thanh tịnh và quán đảnh.  Trưởng Lảo Đạo Sư Garchen Rinpoche mong mỏi Phật tử mọi nơi phát tâm tùy hỷ cúng dường để chúng ta có được một nơi an lành bồi dưỡng tâm linh. Lợi lạc này không phải chỉ cho thế hệ chúng ta mà còn tiếp tục cho con cháu qua nhiều thế hệ mai sau.

Garchen Rinpoche đã nói: “Trung tâm [DDSC] sẽ tồn tại đến nhiều ngàn năm sau.  Nó sẽ trở thành một nơi để đại chúng học hỏi về nhân quả…Trung tâm của chúng ta được tạo dựng để mang phúc lợi cho dân chúng tại địa phương và để mang lợi lạc cho quốc gia để tránh khỏi chiến tranh và bạo lực…Công đức này sẽ trở thành cái nhân tốt đẹp cho sự tái sanh vào những kiếp sống hạnh phúc trong vị lai và cuối cùng sẽ dẫn đến đạt thành giác ngộ…Cho đến khi đạt giác ngộ, chúng ta cần tích luỹ công đức, phục vụ cho Tăng đoàn là một phương cách hữu hiệu nhất để tạo công đức.”

a

Pho tượng Phật Thích-Ca Mâu-Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm, và Đức Bạch Quan Âm trong chánh điện của chùa đã được niêm phong cẩn thận với Xá Lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và của nhiều vị đại thành tựu khác, ban tặng từ Trưởng Lảo Đạo Sư Garchen Rinpoche. Pho tượng đã được hiến cúng trang nghiêm qua sự trì chú và làm phép gia trì với những nghi lễ thanh tịnh và quán đảnh. Xá Lợi của Đức Phật là báu vật biểu trưng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Xá Lợi Phật không chỉ là nhân tố tạo nên mọi sự phước đức vô lượng vô biên, mà còn là một năng lực mầu nhiệm có thể cảm hóa tâm người, phát triển lòng từ bi trong nội tâm, làm căn lành tăng trưởng và nghiệp ác giải trừ.  Hai bên của chánh điện chứa đựng một trăm bộ Kangyur, (nghĩa: Lời Dạy của Đức Phật),  bao gồm những Kinh điển quý giá về Luật Tạng, Kinh Tạng, và Luận Tạng. 

Ngoài ra, Garchen Quan Âm Tự hoan hỷ xin thông báo chương trình xây cất Kinh Luân trước chánh điện đã được hoàn tất mỹ mãn.  Bánh Kinh Luân này chứa hàng tỉ minh chú của các vị Hộ Phật và Hộ Pháp để mang lại phước lành cho chính mình, môi trường xung quanh, và mọi chúng sinh trong vùng. Theo lời giảng dạy của Tôn sư Garchen Rinpoche: “Kinh luân cũng có cùng lợi lạc như chuỗi tràng minh chú. Việc quay kinh luân trở thành một pháp cúng dường lên chư Phật và tịnh hoá chướng duyên của chúng sinh. Bất kỳ ai nhìn thấy được kinh luân thì sẽ không bị đọa xuống các cõi thấp. Qua mỗi vòng quay, năng lượng của hàng tỉ câu minh chú chứa đựng trong kinh luân phóng toả ra ngoài và cúng dường lên chư Phật, sẽ ban rãi một cơn mưa rào thấm đẫm yêu thương xuống tất cả chúng sinh trong sáu cõi; qua đó, giúp làm tan chảy tâm chấp ngã của họ và giúp cho tình yêu thương trong họ tăng trưởng. Việc quay kinh luân cũng có kể luôn cả phần lễ lạy, trì tụng minh chú và thiền định trong đó. Khi quay kinh luân thì một cách rất tự nhiên, ta sẽ làm lợi lạc cho cả người sống lẫn người chết”.

Đây là thiện duyên cho mọi người đến cung kính lễ bái, cúng dường, tán thán, và tinh tấn tu tập Phật Pháp tại Chùa Garchen Quan Âm Tự.

1. Chư vị có thể cúng dường qua Paypal hay thẻ Tín Dụng trên trang nhà tại http://www.drikungdharmasurya.org/VIET/bao-tro-dong-gop/

2. Xin hoan hỷ gởi ngân phiếu cúng dường về Trung Tâm DDSC, 5300 Ox Road, VA 22030;   hoặc là

DDSC Shrine Photo (side 1)3. Xin quý vị hoan hỷ thỉnh và bảo trợ sản phẩm gây quỹ sau đây. Tất cả tài khoản sẽ dùng để kiến tạo chùa.

  • “Xin Bấm Vào Để Bảo Trợ” 1000 Tượng Phật – Bảo Trợ: $1000 Mỹ Kim (USD) một tượng Phật.  Chư vị có thể cúng dường $1000 một lần để bảo trợ tượng Phật, hoặc $100 mổi tháng trong 10 tháng, tùy ý và khả năng.

Yellow Line

TIN MỚI NHẤT (Xin bấm vào để xem nội dung)


Yellow Line