Bản Đồ Hướng Dẩn

 

top-L

Địa chỉ của Chùa DDSC – Garchern Quan Âm Tự:

Drikung Dharma Surya Center
5300 Ox Road
Fairfax, VA, 22030, USA

drikungdharmasurya@gmail.com 

703-273-5189

Chùa mở cửa 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, Thứ ba đến Chủ Nhật

a

Xin bấm vào đây để xem bản đồ hướng dẫn đường đi tới Chùa DDSC

a

Bản Đồ Hướng Dẩn tới Chùa DDSC – Garchen Quan Âm Tự

DDSC location map

bottom-L bottom-R