Bảo Bình

a

Quý vị có thể thỉnh Bảo Bình hiện nay được đặt tại Chánh Điện

Shrine Halla

Quý vị có thể tài trợ DDSC bằng Thẻ Tín Dụng hay qua PayPal

ssl-certificatesor

PayPal-DonateA
Trung Tâm Drikung Dharma Surya là môt tổ chức bất vụ lợi, 501(c)(3). Mọi tài khoản cúng dường đều được miễn thuế 100%.

a

Bảo Bình Với Tám Biểu Tượng Cát Tường (Số Lượng Bảo Bình có rất giới hạn)

a

Trong truyền thống Tây Tạng,Treasure Vase Bảo Bình rất phổ biến và thường được thỉnh về để giúp cho đời sống về tâm linh lẫn thế tục được quân bình, và qua tác dụng chữa trị, năng lượng tích cực được phục hồi đồng thời tài lộc cũng gia tăng.

Ngoài tám dấu hiệu cát tường tô điểm chung quanh Bảo Bình, trên nắp bình còn có hình ngọn lửa bốn màu được trạm trổ để biểu tượng cho ngọn lửa trí tuệ đốt cháy tâm vô minh và bám chấp.

Bên trong bình chứa nhiều lễ vật rất linh thiêng và hiếm quý. Tất cả đặc biệt đã được Đức Pháp Vương Drikung Kyabgon Chetsang,  Đại Lão Hoà Thượng đứng đầu dòng truyền thừa Drikung Kagyu đời thứ 37 và Đại Lão Hòa Thượng Garchen Rinpoche đời thứ 8 ban tặng và làm phép gia trì. Ngoài ra trong Bảo Bình còn chứa đựng rất nhiều chuỗi minh chú của nhiều Chư Phật được cuốn tròn lại rất công phu và tỉ mỉ.

Giá Ủng Hộ:   $300 Mỹ Kim (USD)

Những lễ vật linh thiêng trong Bảo Bình gồm có:

  • Xá Lợi Tim của Đức Jigten Sumgon, là vị Tổ sáng lập dòng truyền thừa Drikung Kagyu (dòng Khẩu Truyền) Mật Tông Tây Tạng.
  • Di vật linh thiêng trích từ tượng Phật Quan Âm được tạc ra và hiến cúng bởi vua Songtsän Gampo vào thế kỷ thứ 6.
  • Pháp dược (có hơn 800 năm) của dòng Drikung Kagyu.
  • Giải Thoát Linh Đơn được Đại Sư Dza Patrul Rinpoche của dòng Nyingma điều chế từ những Terma (bảo vật linh thiêng được chôn dấu trong lòng đất và bể hồ) do Đức Liên Hoa Sanh, Đức Marpa (Đại Dịch Giả), và những cố Đạo Sư khác mang tới Tây Tạng.
  • Pháp dược đặt biệt chế tạo cho Bảo Bình.
  • Tổng hợp những chất liệu và thảo mộc hiếm quý được góp nhặt từ nhiều thánh địa trên thế giới.
  • Trân châu và đá quý, cùng những vật liệu đến từ thiên nhiên như cát và đậu.
  • Minh chú của Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Vô Lượng Thọ, Đức Liên Hoa Sinh, Phật Dược Sư, Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đức Kim Cang Tát Đỏa, Đại Thế Chí Bồ Tát, Bạch Quan Âm, Lục Quan Âm, Phước Lộc Bồ Tát, Mahakala (Đại Hắc Hộ Phật), và Tâm Chú Duyên Sinh (Interdependent of Origination mantra).

Công trình tạo dựng Bảo Bình rất công phu, không những chỉ đòi hỏi nhiều thời gian mà còn được làm với tâm hoàn toàn thanh tịnh. Sau khi niêm phong cẩn thận, Bảo Bình được hiến cúng qua sự trì chú, và làm phép gia trì với những nghi lễ thanh tịnh và quán đảnh.

Bảo Bình được thỉnh với nhiều lý do khác nhau. Chúng ta có thể thỉnh về để đặt tại tư gia, hoặc những cơ sở thương mại hầu trị bịnh, gia tăng năng lượng tích cực, để tăng trưởng tuổi thọ, thêm phước, lộc và may mắn.

Chúng ta có thể thỉnh về để biếu cho thân bằng quyến thuộc hoặc chôn bình ngay tại mộ phần của thân nhân quá cố.

Trên con đường đi đến giác ngộ, chúng ta cần tiếp tục tích tụ công đức lẫn phước đức hầu tạo thêm duyên lành và những điều kiện thuận lợi để giúp cho chúng ta và người thân dễ dàng tu tập hơn.

Thỉnh Bảo Bình cũng là một trong những cách vừa giúp bản thân, vừa tài trợ cho DDSC trong việc tạo dựng trung tâm.

 a