Bảo Trợ Gây Quỹ Kiến Tạo Chùa

Cúng Dường cho Trung Tâm DDSC

ssl-certificateshoặc

PayPal-Donate

  A
Trung Tâm Drikung Dharma Surya là môt tổ chức bất vụ lợi, 501(c)(3). Mọi tài khoản cúng dường đều được miễn thuế 100%.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gởi quý bác và các anh chị em Phật tử xa gần,

Trung tâm DDSC – Garchen Quan Âm Tự đã mua được một ngôi chùa nằm ngay trung tâm của quận Fairfax, Virginia, cách 30 phút lái xe từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Chúng ta nay có một nơi chốn tốt lành để có thể tổ chức thường xuyên những khóa tu học và thiền định theo truyền thống Đại Thừa – Kim Cang Thừa, với nguyện ước duy nhất là mang lại lợi ích cho đại chúng trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và các tiểu bang lân cận. Chúng tôi xin thành kính tri ân sự bảo trợ, cúng dường và giúp đỡ của quý vị đã ủng hộ và bảo tồn cho Trung tâm DDSC vững vàng.

DDSC Front temple DDSC HH GR LGR

Xin bấm vào đây để xem hình ảnh Lễ Khánh Thành Chùa

Đức Pháp Vương đời thứ 37 Drigung Kyabgön Chetsang, là vị đứng đầu dòng truyền thừa Drikung Kagyu và hoá thân bi mẫn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, cùng Trưởng Lảo Đạo Sư Garchen Rinpoche, vị thầy khả kính của chúng ta, và các vị lama khác đã đích thân đến tận nơi để  tham quan và ban phép lành.

Trưởng Lảo Đạo Sư Garchen Rinpoche mong mỏi Phật tử mọi nơi phát tâm tùy hỷ cúng dường để chúng ta, những người con Phật có được một nơi an lành bồi dưỡng tâm linh. Lợi lạc này không phải chỉ cho thế hệ chúng ta mà còn tiếp tục cho con cháu qua nhiều thế hệ mai sau.

Trưởng Lảo Đạo Sư Garchen Rinpoche đã nói: “Trung tâm [DDSC] sẽ tồn tại đến nhiều ngàn năm sau. Nó sẽ trở thành một nơi để đại chúng học hỏi về nhân quả…Trung tâm của chúng ta được tạo dựng để mang phúc lợi cho dân chúng tại địa phương và cũng để mang lợi lạc cho quốc gia để tránh khỏi chiến tranh và bạo lực…Thầy mong mỏi Trung tâm sẽ nhận được sự đóng góp và bảo trợ của đại chúng. Công đức này sẽ trở thành cái nhân tốt đẹp cho sự tái sanh vào những kiếp sống hạnh phúc trong vị lai và cuối cùng sẽ dẫn đến đạt thành giác ngộ…Cho đến khi đạt giác ngộ, chúng ta cần tích luỹ công đức, và phục vụ cho Tăng đoàn là một phương cách hữu hiệu nhất để tạo công đức. Với nhu cầu cần thiết phải có Trung tâm, việc quan trọng nhất là phải giúp đỡ và bảo tồn cho Trung tâm vững vàng.”

1.  Chư vị có thể cúng dường qua Paypal hay thẻ Tín Dụng trên trang nhà DDSC tại http://www.drikungdharmasurya.org/VIET/bao-tro-dong-gop/Xin hoan hỷ gởi ngân phiếu cúng dường về tại Trung Tâm Drikung Dharma Surya, 5300 Ox Road, VA 22030, USA;   hoặc là

???????????????????????????????2. Xin quý vị hoan hỷ thỉnh và bảo trợ các sản phẩm gây quỹ sau đây. Tất cả tài khoản sẽ dùng để kiến tạo chùa.

  • “Xin Bấm Vào Để Bảo Trợ” 1000 Tượng Phật – Bảo Trợ: $1000 Mỹ Kim (USD) một tượng Phật.  Chư vị có thể cúng dường $1000 một lần để bảo trợ tượng Phật, hoặc $100 mổi tháng trong 10 tháng, tùy ý và khả năng.

 

Thành kính tri ân và nguyện quý Phật tử cùng gia quyến mọi sự cát tường, thân tâm an lạc.

Ban chấp hành, Trung Tâm Drikung Dharma Surya  – Garchen Quan Âm Tự

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.