Xem vGarchen Quan Âm Tự 

Đức Pháp Vương Drigung Kyabgön Chetsang gia trì Chùa & Bánh Kinh Luân

 Đại Lễ Phật Đản Quốc Tế 2017 Vesak @ Garchen Quan Âm Tự 

Mừng Xuân 2017 Truyền Thống Tây Tạng và Mông Cổ với 8th Arja Rinpoche tại Garchen Quan Âm Tự

Lớp Học Phật Pháp Thiếu Nhi Garchen tại Garchen Quan Âm Tự

Cuộn Minh Chú Bánh Xe Kinh Luân ngoài thiền đường Garchen Quan Âm Tự

Mừng Xuân Đón Tết Nguyên Đán, Năm Bính Thân, 2016 tại Garchen Quan Âm Tự

Khóa Tu Chữa Lành và Ban Phước với  Mạn-đà-la Dược Sư Lưu Ly Quang Phật – Tashi Kyil MonksNgày 23 đến ngày 30 tháng 11 năm 2015

Khóa Tu Đặc Biệt với Đạo Sư Khen Rinpoche Ngawang Jorden – Viện Trưởng Tu Viện Sera Mey – Tháng 10 năm 2015

a

Chín (9) Ngày Hiếm Quý với Đại Lão Hoà Thượng Garchen Rinpoche – Tháng 8, Năm 2015

a

Phỏng Vấn Đặc Biệt với Đài Truyền Hình Việt Nam [Saigon Broadcast Television Network - SBTN] tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn – Niệm Triệu Minh Chú A Di Đà Cho Hòa Bình Thế Giới

a

Phỏng Vấn Đặc Biệt với Đài Truyền Hình Việt Nam [Saigon Broadcast Television Network - SBTN] tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn – Tìm Hiểu Về Tín Ngưỡng Tâm Linh và Những Liên Quan Đến Phật Giáo Tây Tạng
a

Phỏng Vấn Đặc Biệt với Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche

a

Khóa Tu Niệm 100 Triệu Minh Chú A Di Đà với Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche – Tháng 12, Năm 2012

a

Trưởng Lão Đại Garchen Rinpoche viếng thăm và khai thị tại Trung Tâm Drikung Dharma Surya, Fairfax, Virginia - 2012

a

Cuộc Đời của Đức Dilgo Khyentse Rinpoche

a

 Video của Chuyến Hành Hương đến Lapchi

 A

 Video về Drikung Kagyu Lamas

a

Pháp hội tạiQuan Âm Tu Viện