Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo

Drikung Dharma CenterWhiteTaraBa Mươi Bảy Pháp Hành Bồ-Tát- Đạo
Soạn bởi Đại Sư Ngulchu Thogme Zangpo (Vô Trước)

Bảo-Thanh-Tâm chuyển Việt-ngữ theo lời yêu cầu của đại sư Garchen Triptul Rinpoche, Drikung Mahayana Center, Maryland, Hoa Ky vào tháng Tư năm 2001.

Nam-mô Quán-tự-tại Bồ-tát.
Con đem thân khẩu ý chí tâm đảnh lễ vị đạo sư vô thượng và (thủ-hộ-chủ) Ngài Quán-tự-tại Bồ-tát. Trong khi quán chiếu sự bất lai bất khứ của vạn pháp, Ngài chuyên tâm nỗ lực đem lại lợi lạc cho chúng sinh.
Chư Phật toàn giác, cội nguồn của tất cả an vui hạnh phúc, là nơi phát sanh sự thành tựu các giáo lý tối thắng. Đấy là nhờ do sự hiểu biết các pháp hành đạo, bởi vậy ta (Gyelsay Thogme Zangpo) sẽ giảng giải về pháp hành Bồ-tát đạo.

Pháp thứ nhất
Đã được thân nguời quý hiếm đầy đủ sự tự do và may mắn, vậy hãy chuyên cần lắng nghe, suy tư và thiền quán bất kể ngày đêm để giải thoát cho chính mình và chúng sinh khỏi biển khổ luân hồi — Đấy là pháp hành Bồ-tát đạo.

Pháp thứ hai
Vì quyến luyến người thân, ta bị khuấy động như sóng nước. Vì hận ghét kẻ thù, ta bị thiêu đốt như lửa cháy. Bởi vậy trong bóng tối của sự hỗn độn, ta quên bẵng những gì nên làm và những gì không nên làm. Hãy từ bỏ xứ sở chánh quán — Đấy là pháp hành Bồ-tát đạo.

Pháp thứ ba
Xa lánh các đối tượng xấu, phiền não sẽ dần giảm thiểu. Gìn giữ không để thất niệm, các pháp thiện sẽ tự nhiên tăng trưởng. Với tâm trong sáng, đức tin ở giáo lý sẽ phát khởi. Hãy tu tập nơi thanh vắng — Đấy là pháp hành Bồ-tát đạo.

Pháp thứ tư
Thân bằng quyến thuộc lâu năm vẫn sẽ phải chia tay. Tài sản tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt cũng sẽ phải bỏ lại. Thần thức, là khách trọ trong căn nhà thân xác, rồi sẽ phải ra đi. Đừng bám víu vào kiếp sống này — Đấy là pháp hành Bồ-tát đạo.

Pháp thứ năm
Liên hệ với bạn xấu sẽ làm tam độc (tham sân si) gia tăng, sự tu tập sẽ bị suy giảm; họ sẽ làm tâm từ-bi của ta thối thất. Hãy tránh xa bạn xấu — Đấy là pháp hành Bồ-tát đạo.

Pháp thứ sáu
Nương cậy nơi thiện tri thức, lỗi lầm của ta sẽ tiêu trừ, và đức hạnh ta sẽ viên mãn (tiến triển như trăng tròn). Hãy quý trọng các vị đạo sư hơn cả thân xác của mình — Đấy là pháp hành Bồ-tát đạo.

Pháp thứ bảy
Bị trói buộc trong ngục tù của luân hồi sinh tử, làm sao những vị trời có thể mang lại sự hộ trì cho ta được? Bởi vậy có quy y thì hãy quy y nơi Tam Bảo, nơi nương tựa chân thật — Đấy là pháp hành Bồ-tát đạo.

Pháp thứ tám
Tất cả những nỗi thống khổ không thể tả trong ba đường ác đều là hậu quả của ác nghiệp. Bởi vậy dù có mất mạng, ta quyết không làm điều ác [gây nghiệp xấu] — Đấy là pháp hành Bồ-tát đạo.

Pháp thứ chín
Như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, lạc thú trong 3 cõi chỉ trong thoáng chốc rồi tan biến. Hãy phấn đấu đạt đến trạng thái tối thượng vĩnh hằng của giải thoát — Đấy là pháp hành Bồ-tát đạo.

Pháp thứ mười
Khi những bà mẹ từng yêu thương ta từ vô thủy đang chịu khổ đau, thì hạnh phúc của riêng mình có ích lợi gì? Bởi vậy muốn cứu độ vô lượng chúng sinh phải đào luyện chí hướng vị tha — Đấy là pháp hành Bồ-tát đạo.

Pháp thứ mười một
Tất cả khổ đau đều do sự ước muốn hạnh phúc cho bản thân, trong khi chư Phật toàn giác xuất phát từ tâm vị tha. Bởi vậy hãy đánh đổi hạnh phúc của ta lấy sự khổ đau của chúng sinh — Đấy là pháp hành Bồ-tát đạo.

Pháp thứ mười hai
Mặc dù có kẻ vì lòng tham khôn cùng, thúc đẩy hắn trộm cắp hoặc bảo kẻ khác tước đoạt tài sản của ta, hãy dâng hiến cho hắn thân xác, của cải và công đức ta đã góp nhặt trong quá khứ, hiện tại và tương lai — Đấy là pháp hành Bồ-tát đạo.

Pháp thứ mười ba
Mặc dù có kẻ muốn chặt đầu ta trong khi ta không hề làm điều gì sai trái, hãy phát tâm từ bi thọ nhận tất cả tội ác của họ — Đấy là pháp hành Bồ-tát đạo.

Pháp thứ mười bốn
Mặc dù có kẻ tuyên cáo cho cả ngàn thế giới những chuyện xấu xa về ta, hãy lấy tâm từ bi hoàn trả lại bằng cách tuyên dương những đức tính của họ — Đấy là pháp hành Bồ-tát đạo.

Pháp thứ mười lăm
Mặc dù có kẻ phỉ báng chế nhạo ta giữa công cộng trước đám đông, hãy cúi lạy và tôn kính họ, xem họ như một vị đạo sư — Đấy là pháp hành Bồ-tát đạo.

Continue reading