Chín Ngày Hiếm Quý với Đại Lão Hoà Thượng Garchen Rinpoche

SP MeditatingThanh Tịnh Nghiệp Chướng
Lễ Quán Đảnh 100 Vị Hộ Phật (Shitro)
Giáo Huấn về Sáu Giai Đoạn Trung Ấm
Bốn Ngày Tu Học về Các Trình Tự Tu Thiền

  a

Vì chỗ ngồi và chỗ đậu xe đều rất hạn chế, xin yêu cầu quý vị ghi danh tại  Eventbrite - Amitabha Millions Mantras for World Peace

a

Chương Trình có thông dịch sang Anh Ngữ và Việt Ngữ

aChổ Ở và Di Chuyển đến Chùa DDSC va Đi Hc George Mason, Fairfax

a

Ngày 13- 14 Tháng 8, 2015:  Lễ Quán Đảnh và Nghi Quỹ Hành Trì Achi Chokyi Drolma @ Chùa DDSC, 5300 Ox Road, Fairfax, Virginia 22030

Achi Chokyi Drolma là một vị Phật Mẫu do tâm đại bi hoá hiện qua dạng Thánh Nữ trong gia đình Ngũ Vị Phật. Ngài tịnh hóa những che chướng trong tâm lẫn bên ngoài và tạo những hoàn cảnh cát tường để tiến triễn trên con đường giác ngộ. Ai thực hành và niệm chú về Ngài chắc chắn được gia hộ.  Achi Chokyi Drolma

Ngày 13 Tháng 8, 2015
7PM – 9PM                 Lễ Quán Đảnh Achi Chokyi Drolma

Ngày 14 Tháng 8, 2015
10AM – 12PM          Giáo Huấn Achi Chokyi Drolma
12PM -2PM                 Nghĩ Trưa
2PM – 4PM                 Nghi Quỹ Hành Trì Achi Chokyi Drolma

Lệ Phí Ủng Hộ: $50/một người/khóa tu 2-ngày, bao gồm tập hành trì
Xin ghi danh trước tai Eventbrite
a

a

Ngày 15–16 Tháng 8, 2015: Lễ Quán Đảnh 100 Vị Hộ Phật Bình Dạng và Hung Dạng (Shitro) và Giáo Huấn về Sáu Giai Đoạn Trung Ấm @ Đại Học George Mason, Fairfax, Building #34 Lecture Hall

Lễ Quán Đảnh Shitro giới thiệu đến hành giả những kinh nghiệm đã được giải thích trong Tử Thư Tây Tạng và giúp hành giả có cơ hội trực chứng được bản giác chân tâm trong thân Trung Ấm.  Nếu chúng ta nhận Lễ Quán Đảnh và thực hành pháp này, tâm chúng ta sẽ được kết nối với các Đấng Hộ Phật ngay trong kiếp này.  Giáo Huấn về Sáu Giai Đoạn Trung Ấm chı̉ dẫn phương cách vận dụng cơ hội trong nhiều giai đoạn của đời sống để đạt giác ngộ.  Sự giải thoát có thể thành tựu tức thời ngay khi chết hay trong Trung Ấm. Shitro Mandala of Deities

Ngày 15 Tháng 8, 2015
10AM – 12:30PM      Lễ Quán Đảnh Shitro
12:30PM -2PM             Nghĩ Trưa
2PM – 3PM                       Nghi Quỹ Hành Trì
3PM – 3:30PM             Nghĩ Giải Lao
3:30PM – 5PM             Sáu Giai Đoạn Trung Ấm

Ngày 16 Tháng 8, 2015  
10AM – 12PM             Sáu Giai Đoạn Trung Ấm
12PM -2PM                    Nghĩ Trưa
2PM – 3:30PM           Sáu Giai Đoạn Trung Ấm
3:30PM – 4PM           Nghĩ Giải Lao
4PM – 4:30PM           Giải Đáp thắc mắc
4:30PM – 5PM           Quy Y Tam Bảo

 

Đại Học George Mason:  Số Buiding #34, Lecture Hall
GMU Fairfax Bản Đồ: http://info.gmu.edu/Maps/FairfaxMap14TabldColor.pdf
GMU Fairfax Hướng Dẫn: gmu.edu/resources/welcome/Directions/Directions-to-Fairfax.html

GMU Bãi Đậu XeSố #42 Rappahannock River Parking Deck

Lệ Phí Ủng Hộ: $70/một người/khóa tu 2-ngày, bao gồm tập hành trì
Đậu xe tại GMU (Rappahannock River Parking Deck): Có cước phí (phải trả tiền)
Xin ghi danh trước tai Eventbrite

a

Ngày 19 – 22 Tháng 8, 2015: Bốn Ngày Tu Học về Các Trình Tự Tu Thiền @ Chùa DDSC, 5300 Ox Road, Virginia 22030

Chúng ta vô cùng may mắn có cơ hội thọ giáo trực tiếp với Đại Lão Hoà Thượng Garchen Rinpoche, là một vị Thầy có SP in retreatrất nhiều chứng nghiệm về thiền định.  Các trình tự tu thiền gồm có Thiền Chỉ, Thiền Quán, Thiền trong giai đoạn sinh khởi và Thiền trong giai đoạn hoàn mãn.

Thọ nhận khẩu truyền về tu thiền từ Thầy Garchen Rinpoche là một trong những sự kiện ý nghı̃a nhất trong đời sống của chúng ta.

 

Special 4-day Mediation

Lệ Phí Ủng Hộ: $120/một người/khóa tu 4-ngày
Xin ghi danh trước tai Eventbrite

a

Ngày 23 Tháng 8, 2015: Nghi Lễ Khánh Thành Chùa Drikung Dharma Surya, 5300 Ox Road, Virginia 22030

10AM – 12:00PM      Nghi Lễ Khánh Thành