Công Trinh Xây Dựng Ngôi Nhà (Am) Cho Bánh Xe Kinh Luân

THÁNG 9 NĂM 2016:  Gia Đình Phật Tử tại Trung Tâm Drikung Dharma Surya (DDSC) – Garchen Quan Âm Tự tha thiết kêu gọi quý Phật tử và đồng hương tùy hỷ hỗ trợ và cúng dường cho công trinh xây dựng một ngôi nhà (Am) cho bánh xe kinh luân lớn ở góc ngoài thiền đường của Chùa Garchen Quan Âm Tự

 

Theo hình dưới đây, việc xây dựng ngôi nhà (Am) cho bánh xe kinh luân lớn đã bắt đầu. Tổng chi phí của dự án này là $ 7,950.00 Mỹ Kim để trang trải các chi phí liệt kê sau đây: 1) móng xi măng hai tầng, 16ft x 16ft; 2) vật liệu gỗ và nhựa PVC; 3) mái ngói; 4) cuộn minh chú; và 5) lao công. 

DDSC Prayerwheel Pagoda Project-page-002

Mặc dầu chúng tôi cố gắng nỗ lực và rất thận trọng trong việc chi tiêu để tránh thiếu hụt ngân quỹ hoạt động, chúng tôi chân thành yêu cầu giúp đỡ của quý Phật tử để hoàn thành kế hoạch xây dựng này.  Chư vị có thể cúng dường qua Paypal hay thẻ Tín Dụng trên trang nhà DDSC – Garchen Quan Âm Tự tại http://www.drikungdharmasurya.org/VIET/bao-tro-dong-gop/Mọi đóng góp là 100% được khấu trừ thuế theo luật 501 (c) (3) IRS.  Mọi thắc mắc quý vị có thể liên lạc qua email: DrikungDharmaSurya@gmail.com.

Bánh xe kinh luân lớn này, cao 5ft với đường kính 3ft, sẽ chứa hàng tỉ minh chú của các vị Hộ Phật va Hộ Pháp để mang lại phước lành cho chính mình, môi trường xung quanh, và mọi chúng sinh trong vùng.  Năng lực của kinh luân phát xuất từ lòng từ bi vô lượng của chư Phật, chư Bồ Tát.  Chỉ cần chạm vào và quay bánh xe kinh luân sẽ tích lũy công đức bao la và tịnh hóa nghiệp lực, vô minh phiền não, mọi ác hạnh, nhiễm ô và những chướng ngại vật, ốm đau.

DDSC Prayerwheel Pagoda Project-page-001Được sự bảo trợ và giúp đỡ của quý Phật Tử mọi nơi,  trung tâm đã đạt hơn 100% chỉ tiêu Không có đóng góp nào là quá nhỏ.  Mọi đóng góp hay cúng dường về tinh thần hay vật chất, mọi Phật sự được hoàn tất với tâm hoan hỷ đều như những sợi dây ngũ sắc kết nối lại để thành một tấm chăn hoàn mỹ.  Đây là cơ hội để chúng ta gieo duyên cùng chư Phật, chư Bồ Tát trong thập phương thế giới và cũng để tích luỹ công đức cho hạt giống giác ngộ về sau. Một lần nữa, toàn thể anh chị em đạo hữu của gia đình DDSC – Garchen Quan Âm Tự  xin chân thành tri ân quý Phật tử đã hết lòng hỗ trợ qua nhiều phương cách khác nhau từ bấy lâu nay và mong mỏi quý vị tiếp tục ủng hộ.

a

Cuộn Minh Chú Bánh Xe Kinh Luân ngoài thiền đường Garchen Quan Âm Tự

a

Xin bấm vào để xem Nghi L Khánh Thành Bánh Xe Kinh Luân

DDSC PW Pagoda Donors Dec 2017-page-001

Nguyện xin Tam Bảo luôn gia hộ và kính chúc quý đạo hữu vạn sự cát tường!

Thay Mặt Đại Gia Đình Phật Tử tại Garchen Quan Âm Tự