Cúng Dường

top-Ltop-RwLogo

Trung tâm Drikung Dharma Surya (DDSC) – Garchen Quan Âm Tự đã mua được một ngôi chùa nằm ngay trung tâm của quận Fairfax, Virginia, cách 30 phút lái xe từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Chúng ta nay có một nơi chốn tốt lành để có thể tổ chức thường xuyên những khóa tu học và thiền định theo truyền thống Đại Thừa – Kim Cang Thừa, với nguyện ước duy nhất là mang lại lợi ích cho đại chúng trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và các tiểu bang lân cận.

” Thầy mong mỏi Trung tâm sẽ nhận được sự đóng góp và bảo trợ của đại chúng. Công đức này sẽ trở thành cái nhân tốt đẹp cho sự tái sanh vào những kiếp sống hạnh phúc trong vị lai và cuối cùng sẽ dẫn đến đạt thành giác ngộ. Đó là lý do rất quan trọng tại sao cần nhiều trung tâm trên toàn thế giới… Cho đến khi đạt giác ngộ, chúng ta cần tích luỹ công đức, và phục vụ cho Tăng đoàn là một phương cách hữu hiệu nhất để tạo công đức. Với nhu cầu cần thiết phải có Trung tâm, việc quan trọng nhất là phải giúp đỡ và bảo tồn cho Trung tâm vững vàng.”  Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche

Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý Phật tử và đồng hương tùy hỷ cúng dường.  Chúng tôi xin thành kính tri ân sự bảo trợ và giúp đỡ của quý vị đã ủng hộ và bảo tồn cho Trung tâm DDSC vững vàng.  Lợi lạc này không phải chỉ cho thế hệ chúng ta mà còn tiếp tục cho con cháu qua nhiều thế hệ mai sau.  Đây là cơ hội để chúng ta gieo duyên cùng chư Phật, chư Bồ Tát trong thập phương thế giới và cũng để tích luỹ công đức cho hạt giống giác ngộ về sau. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường.

Bảng khắc tên của mạnh thường quân sẽ được đặt tại Trung tâm. Nếu muốn đặc biệt hồi hướng cho ai, xin vui lòng cho chúng tôi biết tên của họ.

 

Chư vị có thể cúng dường qua Paypal, thẻ Tín Dụng, hay ngân phiếu. Chư vị có thể cúng dường một lần duy nhất hay hàng tháng.

Nếu viết ngân phiếu, xin đề tên “Drikung Dharma Surya Center”, và gởi về:

Drikung Dharma Surya Center, 5300 Ox Road, Fairfax, VA, 22030, USA

 a

Xin bấm vào Entrust hoặc là Donate để cúng dường

     Via EFT Corp      Via PayPal
General DDSC Donation
DDSC Physical Center

GARCHEN QUAN ÂM TỰ - Cúng Dường  Flyer USA Optimized 2019Mọi thắc mắc quý vị có thể liên lạc qua email: DrikungDharmaSurya@Gmail.Com

Thành kính tri ân và nguyện quý Phật tử cùng gia quyến mọi sự cát tường, thân tâm an lạc.

Trung Tâm Drikung Dharma Surya là một tổ chức bất vụ lợi, 501(c)(3).  Mọi tài khoản cúng dường đều được miễn thuế 100%.

a

a

Xin vui lòng xem một Video ghi âm Thông Điệp đặc biệt của Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche, Konchok Gyaltsen, về Bảo trợ cho Trung Tâm Drikung Dharma Surya, Ngày 17, Tháng Tư, Năm 2013 tại Fairfax, Virginia USA. 

Quí vị có thể bấm vào “link” dưới đây để đọc Thông Điệp.

 a

aa

 Thông Điệp Đặc Biệt của Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche –

17 April 2013 Virginia

 

bottom-Lbottom-R