công đức

Phạn ngữ: punya, Tây tạng: bsod.nams/so-nam, Anh ngữ: Merit.
Bất cứ các hành động hay suy nghĩ gì mà lưu lại các thiện khí, khả năng, thói quen tốt lành trong dòng tâm thức của ta.

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary
Bookmark the permalink.

Leave a Reply