GarB

SP teaching x

Khi con thọ nhận quán đảnh thì đó là vì Bồ đề tâm. Khi con thọ Pháp thì đó là vì Bồ đề tâm. Khi con thực hành Pháp thì đó là vì Bồ đề tâm. Rốt cuộc, mọi thứ đều là vì Bồ đề tâm. Tinh tuý của việc thực hành là vì Bồ đề tâm.

Nếu con thực sự là đệ tử của thầy thì con sẽ không sinh lòng thù hận hay giận dữ, ngay cả đối với kẻ nào đến giết chết thầy.  Nếu con sinh lòng thù hận hay giận dữ thì thầy đã không làm tròn trách nhiệm làm thầy của con. 

Nếu nghiệp của kẻ ấy là sát sanh và nghiệp của thầy là phải chết thì hãy để cho việc đó là như thế, nhưng, là đệ tử của Garchen Rinpoche, con không được đánh mất Bồ đề tâm và phải tiếp tục mở rộng tình yêu thương và lòng bi mẫn đối với người ấy.      

 Garchen Rinpoche về Bồ Đề Tâm

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary
Bookmark the permalink.

Leave a Reply