GarK

 SP Praying

Nguyên nhân duy nhất dẫn đến hạnh phúc là tình yêu thương và nguyên nhân duy nhất dẫn đến khổ đau là sự chấp ngã. Nếu con hiểu được điều này thì con sẽ hoàn toàn hiểu rõ sự vận hành của nghiệp và luật nhân quả.

Lòng từ ái giảm thiểu sự chấp ngã của chúng ta và tâm ta trở nên tự nhiên bao la rộng mở. Nếu con phát triển được lòng từ ái trong giòng tâm thức của mình thì con sẽ là người giàu có nhất. Nếu con phát triển được lòng từ ái trong tâm của mình thì tấm lòng ấy sẽ mang lại cho con nhiều hạnh phúc. Đó là cách mà thầy đã vượt qua được những năm tháng trong ngục tù. 

Lòng từ ái chính là thứ quý báu nhất.                   

 Garchen Rinpoche về Nhân Quả

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary
Bookmark the permalink.

Leave a Reply