Hình Ảnh

Đại Lễ Phật Đản Quốc Tế 2018 VesakTh By, Ngày 2 tháng 6, 2018:   8:45AM – 4PM 

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN QUỐC TẾ 2018 VESAK - June 2 2018 @ Garchen Quan Âm Tự -page-001

Xin bam vao de xem International Vesak 2018@ DDSC Temple, 2 June 2018

Xin bam vao de xem Multi-cultural performance show at International Vesak 2018, DDSC Temple, 2 June 2018 a

 

a

a

Khóa Tu Hiếm Quý với  Trưởng Lảo Đạo Sư Garchen Rinpoche – Vinh Quang của Đạo Sư Du Già 

 

Ba Khoá Tu Hiếm Quý - Vinh Quang của Đạo Sư Du Già Garchen Rinpoche (Ngày 13-29 tháng Tư năm 2018) 2018 DDSC Bhum Tsok Flyer VIET-page-001

 Xin bam vao de xem Milarepa Empowerment, April 13, 2018

Xim bam vao de xem Milarepa Songs of Realization Teachings, April 14, 2018

Xin bam vao de xem Garchen Rinpoche 82th Birthday Celebration Dinner, April 14, 2018

Xin bam vao de xem Buddha Amitabha Practice w Garchen Rinpoche @ April 21, 2018  

Xin bam vao de xem Garchen Rinpoche performing Amitabha JangChog, April 22, 2018

Xin bam vao de xem Amitabha JangChog Ritual, April 22, 2018

Xin bam vao de xem Chakrasamvara Empowerment, 27 April 2018

a

Xin bam vao de xem Guru Rinpoche Bum Tsok Offerings Ceremony @DDSC Temple, March 4, 2018:  Lemon Tendrel - A Gathering Song
The Blessed Vajra Speech of Vidyadhara Jigme Lingpa

 

 

KHÓA TU THÁNG 2 VỚI ĐẠO SƯ KHENPO SAMDUP

 

Chúc Mừng Tết Mậu Tuất: Đón Giao Thừa theo truyền thống Việt Nam và Trung Hoa

 

2018 DDSC February Dharma Events VIET

 

Xin bam vao de xem PHOTO GALLERY OF 2018 LOSAR YEAR CELEBRATION OF THE EARTH DOG

Xin bam vao de xem SLIDESHOW OF 2018 LOSAR  YEAR CELEBRATION

Xin bam vao de xem 2018 LOSAR SANGSOL

Xin bam vao de xem 2018 LOSAR DZAMBHALA PUJA

 

aa

Khóa Tu Đặc Biệt Cuối Năm với Đạo Sư Khenpo Samdup


Xin b
m vao để xem video

Amitabha_goldenNgày 10 tháng 12, 10AM ~ 12:30pm

 • Bát Nhã Tâm Kinh
 • Nghi Lễ Tịnh Hoá Ðức Phật A Di Ðà cầu siêu cho Đại Sư Lamchen Gyalpo Rinpoche và thân bằng quyến thuộc quá cố trong năm 2017

 

shakyamuni-buddha

Ngày 17 tháng 12, 10AM ~ 12:30PM:  Nghi Lễ Tịnh Hoá Ðức Liên Hoa Sinh và Ðức Hộ Pháp Achi Chokyi Drolma   

Ngày 24 & 25 tháng 12, mỗi ngày lúc 11AM và lúc 3PM: Mừng Lễ Cuối Năm cho Thiếu Nhi 

 • Bài Giảng về 8 nơi thánh địa của Phật giáo và 12 Công Hạnh Của Đức Phật 
 • Cây Bồ Đề đặc biệt với quà tặng cho Thiếu Nhi và Triển Lãm vật phẩm Phật giáo đến ngày 1 tháng Giêng  

Ngày 31 tháng 12, 10AM ~ 12:00PM: Thực Hành Nghi Quỹ Ðức Phật A Di Ðà

a

Khóa Tu Tháng 11 (Ngày 4-5 & Ngày 10-11-12 tháng 11) với Đạo Sư Khenpo Gawang Rinpoche

Lễ Quán Đảnh Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Khẩu Truyền và Thiền Định - Thọ Bát Quan Trai - Thuyết Giảng Chökhor Duchen của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật - Bốn dấu ấn của Pháp – Dựa Tâm làm Thầy

Xin bm vao để xem video

Khóa Tu Tháng 11 NĂM 2017-page-001

 

Ngày 13, 14 & 15 tháng 10 năm 2017

Khóa Tu Dược Sư Lưu Ly QKhen Rinpoche Ngawang Jordenuang Phật: Khẩu Truyền, Thực Hành, Chữa Lành, Tịnh Hóa và Ban Phước

với Sư Thầy Khen Rinpoche Geshe Ngawang Jorder, Trụ Trì Tu Viện Sera Mey, Ấn Độ

 

Xin bm vao để xem video

a

 

30 tháng 9 & 1 tháng 10, năm 2017, 10AM - 4:30PM

Xin bm vao để xem videoDrupon Thinley

chenrezig

Lễ Quán Đảnh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát & Tho Bát Quan Trai

với Đạo Sư Drupon Thinley Ningpo

a

z

Ngày 24 tháng 9, 2017:  Thuyết GiảngLời Vàng Của Thầy Tôi” Lut Nhân Qua & Lê Tịnh Hoá Đức Liên Hoa Sinh, JigdralRinpochedo Tulku Ngawang Jigdral Rinpoche 

Xin bm vao để xem video

10g-12g trưa:  Luật Nhân Quả – Lời Vàng Của Thầy Tôi

12g trưa-2g chiều: Thọ Trai

2g – 4g chiều:  Lễ Tịnh Hóa – Đức Liên Hoa Sinh

a
a
a
a
THUYẾT GIẢNG Bốn Pháp của Đức Gampopa do Đại Sư Khenchen Tsultrim Lodrö Rinpoche (19 tháng 8, 2017) - JPEG
a

Xin bấm vào để xem Đại Lễ Phật Đản Quốc Tế 2017 Vesak Xin bấm vào để xem Nghi L Khánh Thành Bánh Xe Kinh Luân

a

2017 DDSC June Dharma Events Vietnam-page-001Thượng Tọa Thích Thông Hiền Thuyết pháp @Garchen Quan Âm Tự - June 11

Khoá Tu  Đặc Biệt vi Đai Sư 8th Arja Rinpoche, Ngày4 & 5 tháng 3, 2017, 10AM – 5PM

Xin bm vào để xem video Mừng Xuân 2017 Truyền Thống Tây Tạng và Mông Cổ với 8th Arja Rinpoche (17:45)

March 4-5 2017 Arja Rinpoche Program VN-page-001a Giáo Huấn Tinh Yếu của Đường Tu Giác Ngộ của Đại Thành Tựu Giả Tôn Đức Tông Khách Ba Giáo Huấn Thọ Bát Quan Trai Thiền Định & Cầu Nguyện Hồi Hướng Khẩu Truyền Minh Chú Dược Sư Phật Vấn đáp với cộng đồng Phật giáo Mông Cổ

a
Khóa Tu Tháng 2 với Đạo Su Khenpo Samdup
a
Xin bm vào để xem video Mừng Xuân 2017 Truyền Thống Tây Tạng và Mông Cổ

Xin bấm vào để xem Video Tịnh Hoá Cúng Dường Khói Hương Mng Xuân 2017

Xin bm vào để xem Video Khiêu Vũ Mừng Xuân 2017

Xin bấm vào để xem Video Mông Cổ Trình diễn âm nhạc Mng Xuân 2017

2017-DDSC-February-Dharma-Events-VN-page-001

 •  Ngày 4 tháng 2, 10 AM~12PM: Giáo Huấn Tinh Yếu Đại Thừa
 • Ngày 5 tháng 2, 10AM~5PM: Thọ Bát Quan Trai – Sám HốiThiền Định và Tịnh Hoá
 • Ngày 11-12 tháng 2, 10AM~5PM:  Lễ Quán Đảnh Đức Kim Cang Tát Đỏa & Thực Hành Nghi Quỹ
 • Ngày 25 & 26 tháng 210 AM~5PM:   Khẩn Cầu Giáo Pháp Bồ Tát Quán Thế Âm
 • Ngày 27 & 28 tháng 2 & Ngày 1 tháng 3 :  Mừng Xuân 2017 Truyền Thống Tây Tạng và Mông Cổ – Tán Thán Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nghi Lễ Tịnh Hoá và Cúng Dường Khói Hương Phước Lộc Bồ Tát & Ðức Hộ Pháp Achi Chokyi Drolma và Ban Phước Lộc Th

a

Mừng Xuân Đón Tết Nguyên Đán 2017 - Năm Đinh Dậu với Đạo Sư Venerable Khenpo Samdup, Ngày 27 – 28 Tháng 1 Năm 2017

Xin bm vào để xem hình ảnh

2017-DDSC-Lunar-New-Year-VN-page-001Đêm Giao Thừa, Thứ Sáu, Ngày 27tháng 1, 10 giờ tối ~ 12:30 giờ sáng: Lễ Quán Đảnh Phước Lộc Bồ Tát (Dzam-Ba-La), Giáo Huấn và Ban Phước Lộc Th

a

Khóa Tu Tháng 1 với Đạo Sư Khenpo Samdup và Đạo Sư Gape

Xin bm vào để xem hình ảnh Khóa Tu Pháp Phowa

Xin bm vào để xem video trong Khóa Tu Pháp “Phowa

Xin bm vào để xem video trong Khóa Tu Thọ Bát Quan Trai (Bái Li)

Xin bm vào để xem video trong Khóa Tu Thọ Bát Quan Trai (Nim Chú)

2017-DDSC-January-Dharma-Events-VN-page-001Ngày 7 tháng 1, 10 AM~12PMGiáo Huấn Tinh Yếu Đại Thừa Ngày 8 tháng 1, 10AM~5PM: Thọ Bát Quan Trai – Sám HốiThiền Định và Tịnh Hoá Ngày 11-15 tháng 1, 9AM~9PM: Khẩu Truyền, Thực Hành, Tu Tập Pháp Chuyển Di Thần Thức (Pháp “Phowa”) Ngày 22 tháng 1, 10 AM~12PM:  Ðức Phật A Di Ðà – Thực Hành Nghi Quỹ Phật Bổn Tôn Ngày 29 tháng 1, 10AM~12PM:  Ðức Bạch Quan Âm và Ðức Hộ Pháp Achi Chokyi Drolma   - Thực Hành Nghi Quỹ Phật Bổn Tôn a

a

a

Khóa Tu Dược Sư Lưu Ly Quang Phật:  Lễ Quán Đảnh, Cầu Nguyện Tịnh Hóa & Tu Tập, với Sư Thầy Trụ Trì Tu Viện Sera MeyKhen Rinpoche Geshe Ngawang Jorden, Ngày 18 đến ngày 20 tháng 11

Xin bm vào để xem hình ảnh

Xin bm vào để xem video trong Khóa Tu

DDSC Nov 2016 Khóa Tu Dược Sư Lưu Ly Quang Phật - Tu Viện Sera Mey

Khóa Tu Thiền Chỉ: Hướng Dẫn và Thực Hành & Kiểm Soát Hơi Thở, với Hành Giả Lama Gursam, Ngày 12 – 13 tháng 11, 2016

Xin bm vào để xem hình ảnh

Xin bấm vào để xem video trong Khóa Tu Thiền Chỉ 2016-Calm-Abiding-Meditation-Retreat-VN-page-001 a

Lễ Tịnh Hóa & Cầu Nguyện Yamantaka- Đấng Văn Thù Chiến Thắng Dạ Ma Vương, do Tulku Neten Rinpoche, Ngày 30 tháng 10 năm 2016

Xin bấm vào để  xem hình ảnh Xin bấm vào để xem video trong Lễ Tịnh Hóa Yamantaka

 

2016 DDSC HE Neten Rinpoche VN-page-001

LQuán Đảnh H Pht Hayagriva và L Ha Tnh do Khen Rinpoche Jetsun Lobsang Delek, Sera Jey Monastics, Ngày 10 tháng 9 năm 2016

Xin bấm vào để  xem hình ảnh

2016 DDSC Lễ Quán Đảnh Hộ Phật Hayagriva Sera Jey

 

a

Pháp Hội Chökhor Duchen Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương do Khenpo Gawang Rinpoche,  Ngày 6-7, 13-14, 18 & 20-21 tháng 8, 2016

Xin bấm vào để  xem hình ảnh 2016 DDSC Pháp Hội trong Tháng Tám - Khenpo Gawang Rinpoche

a

a

a

Thuyết Giảng “Theo Chân Vị Thầy Tâm Linh” & Lễ Thủy Tịnh do Tulku Ngawang Jigdral Rinpoche, Ngày 30 tháng 7, 2016

Xin bấm vào đ xem hình ảnh

JigdralRinpoche_DDSC_VN_20160730-page-001a

Lễ Quán Đảnh Đại Bi Lục Quan Âm Bồ Tát và Thỉnh Nguyện Hai Mươi Mốt Vị Bồ Tát Quan Âm do Thầy Venerable Khenpo Choephel, Ngày 9 & 10 tháng 7, 2016

aXin bấm vào đ xem hình ảnh

2016 DDSC Green Tara Flyer Vietnamese-page-001 2016 DDSC Green Tara Flyer Vietnamese-page-002

 

Thuyết Giảng Hiếm Quý do Đại Sư Khenchen Tsultrim Lodro Rinpoche: Thứ Hai, ngày 30 tháng 5 năm 2016

aXin bấm vào đ xem hình ảnh

KTL Photo-page-001

a

Ba Điểm Tinh Yếu của Đường Tu Giác Ngộ” của Đại Thành Tựu Giả Tôn Đức Tông Khách Ba của dòng truyền thừa Gelugpa Phật giáo Tây Tạng

  a  a  a   a

 

 

a

 

Lễ Quán Đảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Giáo Huấn Chuỗi Tràng Kim Cang với Đạo Sư Khenchen Rinpoche Konchog GyaltshenNgày 21 -22 tháng 5 năm 2016 a

2016 Khenchen Rinpoche May 21 22 Vietnamese Flyer a

a

LỄ ĐẠI THỌ 80 TUỔI CỦA TRƯỞNG LÃO ĐẠO SƯ GARCHEN RINPOCHE:  Ngày 29 tháng 4 đến Ngày 8 tháng 5 năm 2016 a

 

Le Dai Tho 80 tuoi cua Truong Lao Dao Su Garchen Rinpoche (Apr 2016)-page-001 Le Dai Tho 80 tuoi cua Truong Lao Dao Su Garchen Rinpoche (Apr 2016)-page-002

aNGHI LỄ QUÁN ĐẢNH HIẾM QUÝ VỚI TRƯỞNG LÃO ĐẠO SƯ GARCHEN RINPOCHE - Ngày 14 và 15 tháng 5 năm 2016 Lễ Quan Danh Quan The Am - Kim Cang Pho Ba voi Garchen Rinpoche         a a   a a a               aa a

 

 

 

 

 

a

a

Lễ Quán Đảnh Đức Kim Cang Tát Đỏa và Lễ Cúng Dường và Trì Tụng Minh Chú Dược Sư Phật Trường Thọ cho Đức Đạt Lai La Ma, với Thầy Khenpo Samdup, ngày 2 - 3 tháng 4, 2016 a

a

Xin bấm vào đây để xem hình ảnh

DDSC Apr 2016 - Vajrasattva Empowerment-page-001 VietnamDDSC Apr 2016 - Medicine Buddha Puja-page-001 Vietnam

a

Mừng Xuân Đón Tết Nguyên Đán, Năm Bính Thân với Thầy Khenpo Samdup (Ngày 7, 8 và 9 tháng 2 năm 2016)

Xin bấm vào đây để xem hình ảnh

2016 DDSCTết Nguyên Đán Flyer VN-page-001

a

Khóa Tu 8-Ngày Chữa Lành và Ban Phước với Mạn-đà-la Dược Sư Lưu Ly Quang Phật - Tu Sĩ từ Tu Viện Tashi Kyil và Thầy Venerable Khenpo Samdup - Ngày 23 đến ngày 30 tháng 11 năm 2015

Xin bấm vào đây để xem video

2015 DDSC Tashi Kyil Monks Final Flyer Vietnamese-page-0012015 DDSC Tashi Kyil Monks Final Flyer Vietnamese-page-002

Khóa Tu Thọ Bát Quan Trai với Lễ Quán Đảnh và Nghi Thức Thực Hành Quan Thế Âm với Thầy Venerable Khenpo Samdup - Ngày 31 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2015

Xin bấm vào đây để xem hình ảnh

2015 DDSC Khóa Tu Thanh Tịnh Hoá và Thọ Bát Quan Trai (Nying Nye) 001 2015 DDSC Khóa Tu Thanh Tịnh Hoá và Thọ Bát Quan Trai (Nying Nye)-002

a

Lể Quán Đảnh Đại Bi Bạch Quan Âm Bồ Tát, Tán Thán 21 Đức Quan Âm, Khẩu Truyền Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Thực Hành Pháp Dược Sư Lưu Ly Quang Phật &  Tịnh Hóa – do Đạo Sư Khen Rinpoche Ngawang Jorden – Viện Trưởng Tu Viện Sera Mey 

Thứ Bảy đến Chủ Nhật, Ngày 17 và 18, tháng 10, 2015

a

Xin bấm vào đây để xem video của Khóa Tu a

a

Viet Flyer-page-001a

a

Lễ Quán Đảnh Đại Bi Lục Quan Âm Bồ Tát, Tán Thán 21 Đức Quan Âm, Thực Hành Nghi Quỹ – do Thầy Drupon Samten Rinpoche

Thứ Bảy đến Chủ Nhật, Ngày 3 và 4, tháng 10, 2015

a

Xin bấm vào đây để xem hình ảnh

Xin bấm vào đây để xem video OM AH HUNG Thin Định 

a

a DDSC Green Tara Empowerment and Meditation Practices Flyer - Vietnamese Oct 2015-page-001 (1) DDSC Green Tara Empowerment and Meditation Practices Flyer - Vietnamese Oct 2015-page-002

a

 

 

 

 

 

a

a

Khóa Tu THANH TỊNH HÓA – do Thầy Ven. Khenpo Choephel Hướng Dẫn Từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật, Ngày 11, 12, & 13 tháng 9, 2015 

a

Xin bấm vào đây để xem hình ảnh

Xin bấm vào đây để xem video tịnh hóa trước 35 vị Phật a

a

 

DDSC Khoá tu Thanh Tịnh Hoá Ven Khenpo Choephel - Sep 11 - Sep 13, 2015-page-001DDSC Khoá tu Thanh Tịnh Hoá Ven Khenpo Choephel - Sep 11 - Sep 13, 2015-page-002

a

 

 

 

 

 

 

aa

a

Chín Ngày Hiếm Quý với Đại Lão Hoà Thượng Garchen Rinpoche  từ ngày 13 tháng 8, đến ngày 23 tháng 8, năm 2015 

Xin bấm vào đây để xem hình ảnh

Xin bấm vào đây để xem phim video

a

 

Flyer - 2015 DDSC Nine Sublime Days Vietnamese Final-page-001 Flyer - 2015 DDSC Nine Sublime Days Vietnamese Final-page-002

Ngày 13 – 14, Tháng 8, Năm 2015:  Lễ Quán Đảnh và Nghi Quỹ Hành Trì Phật Mẫu Achi Chokyi Drolma

Ngày 15 – 16, Tháng 8, Năm 2015:  Lễ Quán Đảnh 100 Vị Hộ Phật Bình Dạng và Hung Dạng (Shitro) và Giáo Huấn về Sáu Giai Đoạn Trung Ấm

Ngày 19 – 22, Tháng 8, Năm 2015:  Bốn Ngày Tu Học về Các Trình Tự Tu Thiền Ngày 23, Tháng 8, Năm 2015:  Nghi Lễ Khánh Thành Chùa Drikung Dharma Surya (9AM – 12PM)

aa

Đức Pháp Vương Drikung Kyabgon Chetsang,  Khoá Tu Niệm Triệu Chú A Di Đà Phật cho Hòa Bình Thế Giới, ngày 30 tháng 4 – ngày 3 tháng 5, năm 2015

a

a  Xin bấm vào đây để xem hình ảnh   

 

Phỏng Vấn Đặc Biệt với Đài Truyền Hình Việt Nam [Saigon Broadcast Television Network - SBTN] tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn - Niệm Triệu Minh Chú A Di Đà Cho Hòa Bình Thế Giới  

Special Annoucement Header-page-001

Tích Lũy Minh Chú A Di Đà

Nam Mô A Di Đà Phật (Việt)                            Om Ami Dewa Hrih (Tây Tạng Sankrit)

Endlessknot_xxl

Với Khẩu Truyền Đại Pháp Môn Drikung Phowa 

A

Chương Trình Buổi Lễ (Việt Nam)

Phiếu Cầu Siêu (Việt Nam)

Phiếu Cầu An (Việt Nam)

a Thầy Venerable  Lama Thubten Nima, Lể Quán Đảnh Đức Phật Dược Sư và Thực Hành Yidam Deity, ngày 7 tháng 2 năm 2015 

a

Xin bấm vào đây để xem hình ảnh

a

 

DDSC Khóa Tu Học - Lể Quán Đảnh Đức Phật Dược Sư và Thực Hành Yidam Deity, 7 Feb 2015, Chùa Hoa Nghiêm-page-001

a

Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche, Khóa Tu Đấng Văn Thù Chiến Thắng Dạ Ma Vương, ngày 12-13 tháng 4 năm 2014

Xin bấm vào đây để xem hình ảnh

DDSC Yamantaka Event - Viet Flyer

a

Thầy Khenpo Samdup, Lễ Quán Đảnh Đức Dăm-Ba-La (Phước Lộc Bồ Tát – White Dzambhala), ngày 15 tháng 2, 2014

a

Xin bấm vào đây để xem hình ảnh

a

DDSC White Dzambhala Empowerment Flyer - Feb 15, 2014 (Viet)

a

Đại Sư Drupon Yeshe Rinpoche, Khóa Tu Đại Thủ Ấn (Mahamudra), ngày 14-15 tháng 6 năm 2013

 

Xin bấm vào đây để xem hình ảnh  

a

Lể Trường Thọ của Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche, ngày 24-25 tháng 5 năm 2013

Xin bấm vào đây để xem hình ảnh

02d_Stupa   Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche, Khóa Tu Đức Bạch Quan Âm, ngày 19-21 tháng 4 năm 2013

Xin bấm vào đây để xem hình ảnh

Garchen Rinpoche April 2013 Viet

a

Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche, Khóa Tu Niệm 100 Triệu Minh Chú A Di Đà, ngày 1-2 tháng 12 năm 2012

a

Thư Cảm Tạ

Xin bấm vào đây để xem hình ảnh

DDSC Event Flyer 1 - Worldwide 100-Million Amidewa Recitation Retreat -Vietnamese-page-001 (1)

a

Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche, Khóa Tu Đức Liên Hoa Sinh và Thân Trung Ấm, ngày 26-29 tháng 4 năm 2011

a

Xin bấm vào đây để xem hình ảnh

a

Garchen Flyer (VA) 2-page-001