Lịch Trình Tu Học

 a

Đức Kim Cang Tát Đỏa – Lễ Quán Đảnh, Khẩu Truyền, và Hướng Dẫn Thực  Hành 

với Đạo Sư Drupon Thinley Ningpo

30 tháng 11 & 1-2 tháng 12, năm 2018

2018 DDSC Vajrasattva Retreat-page-001Thứ Sáu, Ngày 30 tháng 11, 2018, 7:00g chiều~ 9:00g toi:  Lễ Quán Đảnh Đức Kim Cang Tát Đỏa

a

Thứ Bảy & Chủ Nhật, Ngày 1 & 2 tháng 12, 2018, 10g sáng ~ 5g chiều:  Khẩu Truyền, và Hướng Dẫn Thực Hành  Nghi Quỹ Đức Kim Cang Tát Đỏa

a

LỚP HỌC PHẬT PHÁP 101: Phật Giáo Căn Bản Trong Cuộc Sống Hằng Ngày do DDSC Cư Sĩ và Thầy Venerable Khenpo Samdup

Lớp Học 8-Tuần, Mổi Thứ Bảy, 7PM – 9PM, tại chùa DDSC - Garchen Quan Âm Tự (XIN BẤM VÀO để thêm chi tiết)

Buddhism Book