Lịch Trình Tu Học

Pháp Hội Đại Bi Quan Âm với các Đạo Sư Khenpo Samdup Rinpoche – Drupon Phuntsok – Ado Lama – Lama Jigme

a

Thứ Năm đến Chủ Nhật, Ngày 19 – 22 tháng 9 năm 2019, 9 gi sáng ~ 6 giờ chiều

Lễ Quán Đảnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vào Ngày 19 tháng 9, lúc 7 giờ chiều

2019 Pháp Hội Đại Bi Quan Âm

 

LỚP HỌC PHẬT PHÁP 101: Phật Giáo Căn Bản Trong Cuộc Sống Hằng Ngày do DDSC Cư Sĩ và Thầy Venerable Khenpo Samdup

 

Lớp Học 8-Tuần, Mổi Thứ Bảy, 7PM – 9PM, tại chùa DDSC - Garchen Quan Âm Tự (XIN BẤM VÀO để thêm chi tiết)

Buddhism Book