Lịch Trình Tu Học

THUYẾT GIẢNG TẬP LUẬN ” NHẬP BỒTÁT HẠNH” của TÔN GIẢ TỊCH THIÊN SHANTIDEVAvới Đạo Sư KHENPO SAMDUP RINPOCHE

 Thứ 7 và Chủ Nhật, hàng tuần, 11 AM – 1 PM EDT (Hoa Kỳ) 7 PM – 8 PM EDT (Hoa Kỳ)

 Streaming:  www.facebook.com/drikungdharmasurya/

Zoom ID & Password:  drikungdharmasurya@gmail.com

Download Nghi Quỹ:  www.drikungdharmasurya.org

**  THiỀN QUÁN KIM CANG

** 7 LỜI KHẤN NGUYỆN ĐẾN TARA (Viet) version 3 Oct 15 2020

 

NHẬP BỒ TÁT HẠNH của TÔN GIẢ TỊCH THIÊN SHANTIDEVA w Khenpo Samdup Rinpoche-page-001

Thuyết giảng và tu tập khác với Đạo Sư Khenpo Samdup Rinpoche

    • Thứ 4, hàng tuần, 7 PM to 8 PM EDT (Hoa Kỳ):  Lời Khấn Nguyện  đến  Đức Tara, 100,000 Tích Đức  và hồi hướng tới Đại Sư Garchen Rinpoche được trường trọ  
    • Thứ 3, 7 PM to 8:30 PM EDT (Hoa Kỳ):  Giáo Huấn Tinh Yếu Đại Thừa
    • Thứ 2 đến Thứ 6, 11 AM to 12:30 PM EDT (Hoa Kỳ):  Thiền Định & Thực Hành Nghi Quỹ Phật Bổn Tôn

    a

Năm Thứ Ba - Đạo Sư Tôn Quý Liên Hoa Sanh BhumTsok - Nghi Lễ 100,000 Tích Đức & Cúng Dường Cho Hoà Bình Thế Giới và hồi hướng tới Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng các bậc thánh tăng khác được trường trọ - với Đại Sư Garchen Rinpoche và  Đạo Sư Khenpo Samdup Rinpoche

tổ chức bởi Garchen Quan Âm Tự (DDSC) và Capital Area Tibetan Association (CATA) với giúp đỡ của Gar Drolma Buddhist Center, Dayton, Ohio và Garchen Meditation Centre, Vancouver, Canada

  • Ngày 21 Tháng 8 năm 2020, 6g30 chiều ~ 8g30 tối (Giờ miền Đông Hoa Kỳ): Lễ Quán Đảnh Liên Hoa Sanh với Đại Sư Garchen Rinpoche
  • Ngày 22 – 28 Tháng 8, 2020, 6g30 chiều ~ 8g30 tối (Giờ miền Đông Hoa Kỳ): Thực Hành Nghi Quỹ, Niệm Chú, Cúng Dường với Đạo Sư Khenpo Samdup Rinpoche

** Link LiveStreaming trên FaceBook

facebook.com/drikungdharmasurya/

** ZOOM dịch tiếng Việt

https://us02web.zoom.us/j/81954019396

ID: 819 5401 9396

** Download Nghi Quỹ Đức Liên Hoa Sanh và Bhum Tsok Cúng Dường 

Viet – Guru Rinpoche Sadhana_w short dedication v1  (tiếng Việt)  

Bảo bình vinh quang tối hảo – short v2 (tiếng Việt)

Lịch Sử Quán Đảnh Gia Lực Đạo Sư Tôn Quý Liên Hoa Sinh

2020-DDSC-Bhum-Tsok-Flyer-VIET-page-001

a

BỒ TÁT ĐẠO Nhập Bồ Đề Hạnh Luận của Shantideva (Tịch Thiên) - với Thầy Geshe Ngawang Sonam 

5 Khóa Tu: từ ngày 7- 8 – 9 tháng 2 năm 2020

Khóa Tu 1 ThSáu, t7pm đến 9pm

Khóa Tu 2 – ThBy, t10am đến trưa

Khóa Tu 3 – ThBy, t2pm đến 4pm

Khóa Tu 4 – ChNht, t10am đến trưa

Khóa Tu 5 – ChNht, t2pm đến 4pm

 

2020 DDSC Geshe Sonam-page-001 VIET

LỚP HỌC PHẬT PHÁP 101: Phật Giáo Căn Bản Trong Cuộc Sống Hằng Ngày do DDSC Cư Sĩ và Thầy Venerable Khenpo Samdup

 

Lớp Học 8-Tuần, Mổi Thứ Bảy, 7PM – 9PM, tại chùa DDSC - Garchen Quan Âm Tự (XIN BẤM VÀO để thêm chi tiết)

Buddhism Book