Lịch Trình Tu Học

 Khoá tu KhóaTu Đặc Biệt Đức Kim Cang Phổ Ba, với Đạo Sư Khenpo Samdup

 Ngày 19 – 20 -21 tháng 10, 2018

 

Ngày 19 tháng 10, 7g chiều – 9g tối Lễ Quán Đảnh Đức Kim Cang Phổ Ba

Ngày 20 & 21 tháng 1010g sáng ~ 5g chiều:  Khẩu Truyền, Hướng Dẫn và Thực Hành Nghi Quỹ Đức Kim Cang Phổ Ba 

Khoá tu Tháng 10 Đức Kim Cang Phổ Ba

a

Khoá Tu Dược Sư Phật (Năm Thứ Tư) với Thiết Lập Dược Sư Phật Sa Mạn Đà La, với Đạo Sư Siling Tongkhor Rinpoche và các Tu Sĩ từ Tu Viện Sera Mey

Ngày 7 đến 11 tháng 11 năm 2018 (Thứ Tư đến Chủ Nhật)

2018 Khoá Tu Dược Sư Phật với Sa Mạn Đà La

 

LỚP HỌC PHẬT PHÁP 101: Phật Giáo Căn Bản Trong Cuộc Sống Hằng Ngày do DDSC Cư Sĩ và Thầy Venerable Khenpo Samdup

Lớp Học 8-Tuần, Mổi Thứ Bảy, 7PM – 9PM, tại chùa DDSC - Garchen Quan Âm Tự (XIN BẤM VÀO để thêm chi tiết)

Buddhism Book