Lịch Trình Tu Học

đặc biệt SignKhóa Tu Hiếm Quý với  Trưởng Lảo Đạo Sư Garchen Rinpoche – Vinh Quang của Đạo Sư Du Già

Ngày 13-29 tháng Tư năm 2018

 Xin đăng ký trước tại Eventbrite Eventbrite - 2018 SUBLIME RETREATS, MAGNIFICENCE OF THE YOGI, GARCHEN RINPOCHE

Ba Khoá Tu Hiếm Quý - Vinh Quang của Đạo Sư Du Già Garchen Rinpoche (Ngày 13-29 tháng Tư năm 2018)

a

Khoá tu Du Già Milarepa

Khoá tu Thánh Nữ Kim Cang (Vajrayogini)

Khoá tu Thắng Lạc Kim Cang(Chakrasamvara)

 

LỚP HỌC PHẬT PHÁP 101: Phật Giáo Căn Bản Trong Cuộc Sống Hằng Ngày do DDSC Cư Sĩ và Thầy Venerable Khenpo Samdup

Lớp Học 8-Tuần, Mổi Thứ Bảy, 7PM – 9PM, tại chùa DDSC - Garchen Quan Âm Tự (XIN BẤM VÀO để thêm chi tiết)

Buddhism Book