Lịch Trình Tu Học

 

Lễ Quán Đảnh Đức Tịnh Hoá Kim Cang Tát Đỏa Chứng Đo Ca Năm Nh ánh Đại Thủ n Của Jigten Sumgönvới Đạo Sư Tritsab Gyabra Rinpoche

23 & 24 tháng  6, 2018

2018 DDSC Tritsab Rinpoche VN v1-page-001

a

Giáo Pháp Lojong - Luyện Tâmvới  Nữ Đạo Sư Mindrolling Jetsün Khandro Rinpoche

4 & 5 tháng 8, 2018

2018-DDSC-Jetsun-Khandro-Rinpoche-VN-rev1-page-001

LỚP HỌC PHẬT PHÁP 101: Phật Giáo Căn Bản Trong Cuộc Sống Hằng Ngày do DDSC Cư Sĩ và Thầy Venerable Khenpo Samdup

Lớp Học 8-Tuần, Mổi Thứ Bảy, 7PM – 9PM, tại chùa DDSC - Garchen Quan Âm Tự (XIN BẤM VÀO để thêm chi tiết)

Buddhism Book