Lịch Trình Tu Học

a

ĐÓN XUÂN KỶ HỢI NĂM 2019

Đón Xuân Kỷ Hợi Năm Mới 2019 @ Chùa Garchen Quan Âm TựĐẠI SƯ ARJIA RINPOCHE

Chủ Nhật, Ngày 10 tháng 2

ĐẠO SƯ KHENPO SAMDUP

Thứ Hai, ngay 4 tháng 2, 10g tối Giao Thừa:  Lễ Quán Đảnh và Giáo Huấn – Phước Lộc Bồ Tát (Dzam-Ba-La) và Ban Phước Lộc Thọ

Thứ Ba – Tư – Năm – Sáu, Ngày 5 – 8 tháng 2, 10g sáng-12g trưa: Nghi Lễ Tịnh Hoá và Cúng Dường Khói Hương Thích Ca Mâu Ni Phật, Bạch Thần Tài, Đức Hộ Pháp Achi Chokyi Drolma và Ban Phước Lộc Thọ

Thứ Bảy, Ngày 9 tháng 2, 10 sáng – 12g trưa:  Nghi Lễ Tịnh Hoá và Cúng Dường Khói Hương Thích Ca Mâu Ni Phật, Bạch Thần Tài, Đức Hộ Pháp Achi Chokyi Drolma với Lễ Giăng Cờ Cấu Nguyện và Ban Phước Lộc Thọ

 

 

LỚP HỌC PHẬT PHÁP 101: Phật Giáo Căn Bản Trong Cuộc Sống Hằng Ngày do DDSC Cư Sĩ và Thầy Venerable Khenpo Samdup

Lớp Học 8-Tuần, Mổi Thứ Bảy, 7PM – 9PM, tại chùa DDSC - Garchen Quan Âm Tự (XIN BẤM VÀO để thêm chi tiết)

Buddhism Book