Lịch Trình Tu Học

 

Pháp Chuyển Di Thần Thức (Phowa) & Ba Mươi Bảy (37) Pháp Hành Bồ Tát Đạo với Đạo Sư Khenpo Samdup Rinpoche

 

 

 

 

 

Bồ Tát và Tánh Không với Most Venerable Ni Sư Thích Nữ Giới HươngThứ Bảy, 27 tháng 4 nam 2019, 10g sáng – 5g chiều

 

2019 Dr. Bhikkhunī Giới Hương VietNam

a

LỚP HỌC PHẬT PHÁP 101: Phật Giáo Căn Bản Trong Cuộc Sống Hằng Ngày do DDSC Cư Sĩ và Thầy Venerable Khenpo Samdup

Lớp Học 8-Tuần, Mổi Thứ Bảy, 7PM – 9PM, tại chùa DDSC - Garchen Quan Âm Tự (XIN BẤM VÀO để thêm chi tiết)

Buddhism Book