Lịch Trình Tu Học

BỒ TÁT ĐẠO Nhập Bồ Đề Hạnh Luận của Shantideva (Tịch Thiên) - với Thầy Geshe Ngawang Sonam 

5 Khóa Tu: từ ngày 7- 8 – 9 tháng 2 năm 2020

Khóa Tu 1 ThSáu, t7pm đến 9pm

Khóa Tu 2 – ThBy, t10am đến trưa

Khóa Tu 3 – ThBy, t2pm đến 4pm

Khóa Tu 4 – ChNht, t10am đến trưa

Khóa Tu 5 – ChNht, t2pm đến 4pm

 

2020 DDSC Geshe Sonam-page-001 VIET

LỚP HỌC PHẬT PHÁP 101: Phật Giáo Căn Bản Trong Cuộc Sống Hằng Ngày do DDSC Cư Sĩ và Thầy Venerable Khenpo Samdup

 

Lớp Học 8-Tuần, Mổi Thứ Bảy, 7PM – 9PM, tại chùa DDSC - Garchen Quan Âm Tự (XIN BẤM VÀO để thêm chi tiết)

Buddhism Book