Lịch Trình Tu Học

 

 

Khóa Tu Tháng 7 với Đạo Sư Khenpo Samdup và Hành Giả Lama Gursam

 

Slide1Ngày 6 và 7 tháng 7, 10AM ~ 12PMLễ Cúng Dường Khói Hương, Tịnh Hoá và Trì Tụng Minh Chú Trường Thọ cho Đức Đạt Lai La Ma

 

Ngày 8 tháng 7, 10AM~5PMÐức Kim Cang Phổ Ba –Khẩu Truyền và Hướng Dẫn Thực Hành với Đạo Sư Khenpo Samdup

 

Ngày 14 & 15 tháng 7, 10AM~5PM: Khóa Tu 2-Ngày Lục Ba-la-Mật - Giáo Huấn và Thực Hành Thiền Định với Hành Giả Lama Gursam

 

Ngày 21 & 22 tháng 7, 10AM~5PM: Khóa Tu 2-Ngày Thiền Định – Hướng Dẫn và Thực Hành Thiền Chỉ, Yoga & Kiểm Soát Hơi Thở với Hành Giả Lama Gursam

 

a

Giáo Pháp Lojong - Luyện Tâmvới  Nữ Đạo Sư Mindrolling Jetsün Khandro Rinpoche

4 & 5 tháng 8, 2018

2018-DDSC-Jetsun-Khandro-Rinpoche-VN-rev1-page-001

LỚP HỌC PHẬT PHÁP 101: Phật Giáo Căn Bản Trong Cuộc Sống Hằng Ngày do DDSC Cư Sĩ và Thầy Venerable Khenpo Samdup

Lớp Học 8-Tuần, Mổi Thứ Bảy, 7PM – 9PM, tại chùa DDSC - Garchen Quan Âm Tự (XIN BẤM VÀO để thêm chi tiết)

Buddhism Book