Năm 2016

Khóa Tu Hoc Tháng 12 vi Đo Sư Venerable Khenpo Samdup

2016-DDSC-December-Dharma-Events-VN-page-001

Khóa Tu Dược Sư Lưu Ly Quang Phật:  Lễ Quán Đảnh, Cầu Nguyện Tịnh Hóa & Tu Tập, với Sư Thầy Trụ Trì Tu Viện Sera Mey, Khen Rinpoche Geshe Ngawang Jorden, Ngày 18 đến ngày 20 tháng 11

DDSC Nov 2016 Khóa Tu Dược Sư Lưu Ly Quang Phật - Tu Viện Sera Mey

Khóa Tu Thiền Chỉ: Hướng Dẫn và Thực Hành & Kiểm Soát Hơi Thở, với Hành Giả  Lama GursamNgày 12 – 13 tháng 11

2016-Calm-Abiding-Meditation-Retreat-VN-page-001

Khóa Tu Thiền Quán: Hướng Dẫn và Thực Hành Thiền Quán Vipassana, với Đạo Sư Khenpo Samdup, Ngày 5 – 6 tháng 11

2016-Vipassana-Insight-Meditation-Retreat-VN-page-001

Khóa Tu Tháng 10: Lễ Quán Đảnh Quan Thế Âm, Thọ Bát Quan Trai, Nghi Quỹ Phật Bổn Tôn & Hộ Pháp, Lễ Tịnh Hóa & Cầu Nguyện, do Đại Sư Venerable Khenpo Samdup và His Eminence Neten RinpocheNgày 8, 9, 15-16, 23 và 30 tháng 10

2016-Arya-White-Tara-Puja VN-page-0012016-DDSC-October-Chenrezig-Empowerment-Nyingne-Purification-Practice VN-page-0012016 DDSC HE Neten Rinpoche VN-page-001

Khóa Tu Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát – Nghi Quỹ Hành Trì và Thực Hành với Sư Thầy Tenzin từ Garchen Buddhist Institute,  Ngày 17-18 tháng 9 năm 2016

2016 DDSC Khóa Tu Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát-page-001

LQuán Đảnh H Pht Hayagriva và L Ha Tnh do Khen Rinpoche Jetsun Lobsang Delek, Sera Jey Monastics, Ngày 10 tháng 9 năm 2016

2016 DDSC Lễ Quán Đảnh Hộ Phật Hayagriva Sera Jey

 

Pháp Hội Chökhor Duchen & Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương do Khenpo Gawang RinpocheNgày 6-7, 13-14, 18 & 20-21 tháng 8, 2016

2016 DDSC Pháp Hội trong Tháng Tám - Khenpo Gawang Rinpoche

 

Thuyết Giảng “Theo Chân Vị Thầy Tâm Linh” & Lễ Thủy Tịnh do Tulku Ngawang Jigdral Rinpoche, Ngày 30 tháng 7, 2016

JigdralRinpoche_DDSC_VN_20160730-page-001a

a

Khóa Tu Sám Hối Và Tịnh Hoá Trước 35 Vị Phật do Thầy Venerable Khenpo Choephel, Thứ Bảy – Chủ Nhật, Ngày 23 & 24 tháng 7, 2016

2016 DDSC Purification Weekend Flyer VN-page-001 2016 DDSC Purification Weekend Flyer VN-page-002

 

Lễ Quán Đảnh Đại Bi Lục Quan Âm Bồ Tát và Thỉnh Nguyện Hai Mươi Mốt Vị Bồ Tát Quan Âm do Thầy Venerable Khenpo Choephel, Ngày 9 & 10 tháng 7, 2016

2016 DDSC Green Tara Flyer Vietnamese-page-001 2016 DDSC Green Tara Flyer Vietnamese-page-002

 

Thuyết Giảng Hiếm Quý do Đại Sư Khenchen Tsultrim Lodro Rinpoche: Thứ Hai, ngày 30 tháng 5 năm 2016a

KTL Photo-page-001

a

Ba Điểm Tinh Yếu của Đường Tu Giác Ngộ” của Đại Thành Tựu Giả Tôn Đức Tông Khách Ba của dòng truyền thừa Gelugpa Phật giáo Tây Tạng

 

a

 

Lễ Quán Đảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Giáo Huấn Chuỗi Tràng Kim Cang với Đạo Sư Khenchen Rinpoche Konchog GyaltshenNgày 21 -22 tháng 5 năm 2016

2016 Khenchen Rinpoche May 21  22 Vietnamese Flyer

 

LỄ ĐẠI THỌ 80 TUỔI CỦA TRƯỞNG LÃO ĐẠO SƯ GARCHEN RINPOCHE:  Ngày 29 tháng 4 đến Ngày 8 tháng 5 năm 2016

Le Dai Tho 80 tuoi cua Truong Lao Dao Su Garchen Rinpoche (Apr 2016)-page-001 Le Dai Tho 80 tuoi cua Truong Lao Dao Su Garchen Rinpoche (Apr 2016)-page-002

NGHI LỄ QUÁN ĐẢNH HIẾM QUÝ VỚI TRƯỞNG LÃO ĐẠO SƯ GARCHEN RINPOCHE - Ngày 14 và 15 tháng 5 năm 2016

Lễ Quan Danh Quan The Am - Kim Cang Pho Ba voi Garchen Rinpoche

 

 

a

 

a

 

a

a

a

a

Lễ Quán Đảnh Đức Kim Cang Tát Đỏa và Lễ Cúng Dường và Trì Tụng Minh Chú Dược Sư Phật Trường Thọ cho Đức Đạt Lai La Ma, với Thầy Khenpo Samdupngày 2 - 3 tháng 4, 2016

DDSC Apr 2016 -  Vajrasattva Empowerment-page-001 VietnamDDSC Apr 2016 - Medicine Buddha Puja-page-001 Vietnam

Năm Nhánh của Đại Thủ Ấn với Thầy Khenpo Samdup:  26 và 27 tháng 3, 2016

 DDSC 2016 Năm Nhánh của Đại Thủ Ấn

Mừng Xuân Đón Tết Nguyên Đán, Năm Bính Thân với Thầy Khenpo Samdup (Ngày 7, 8 và 9 tháng 2 năm 2016)

2016 DDSCTết Nguyên Đán Flyer VN-page-001

Đêm Giao Thừa, Chủ Nhật, ngày 7 tháng 2 năm 2016

Lễ Quán Đảnh và Giáo Huấn – Phước Lộc Bồ Tát (Dzam-Ba-La) và Ban Phước Lộc Thọ

Mùng Một và Mùng Hai Tết ~ Thứ Hai và Thứ Ba, Ngày 8 và 9 tháng 2, 2016

Tán Thán Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nghi Lễ Tịnh Hoá và Cúng Dường Khói Hương Phước Lộc Bồ Tát

Tiệc Trưa và Ban Phước Lộc Thọ

Đạo Sư Khenpo Samdup sẽ hướng dẫn và cùng đại chúng cầu an cho thân bằng quyến thuộc và cho toàn thể thế giới, cầu siêu cho các vong linh được tái sanh Cực Lạc Quốc hoặc vào những cảnh giới tốt đẹp hơn.

Quý vị đồng hương có thể điền trước (bấm vào) PHIẾU CẦU AN và PHIẾU CẦU SIÊU gửi cho chúng tôi đến địa chỉ điện thư drikungdharmasurya@gmail.com

a