Năm 2018

 Lễ Quán Đảnh Đức Tịnh Hoá Kim Cang Tát Đỏa
Chứng Đo Ca Năm Nhánh Đại Thủ n Của Jigten Sumgön với Đạo Sư Tritsab Gyabra Rinpoche
, 23 & 24 tháng  6, 2018 

2018 DDSC Tritsab Rinpoche VN v1-page-001

 

Đại Lễ Phật Đản Quốc Tế 2018 VesakTh By, Ngày 2 tháng 6, 2018:   8:45AM – 4PM 

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN QUỐC TẾ 2018 VESAK - June 2 2018 @ Garchen Quan Âm Tự -page-001

 

 

a

Khóa Tu Hiếm Quý với  Trưởng Lảo Đạo Sư Garchen Rinpoche – Vinh Quang của Đạo Sư Du Già 

Xin bấm vào đ xem Khách Sạn gần Garchen Quan Âm Tự

Ba Khoá Tu Hiếm Quý - Vinh Quang của Đạo Sư Du Già Garchen Rinpoche (Ngày 13-29 tháng Tư năm 2018) 2018 DDSC Bhum Tsok Flyer VIET-page-001

Khoá tu Du Già Milarepa

a

Khoá tu Thánh Nữ Kim Cang (Vajrayogini)

a

Khoá tu Thắng Lạc Kim Cang(Chakrasamvara)

a

 

KHÓA TU ĐẦU NĂM (THÁNG 1, 2018) VỚI ĐẠO SƯ KHENPO SAMDUP

 Ngày 6 tháng 1: Khẩu Truyền, Thực Hành, Tu Tập Pháp Chuyển Di Thần Thức (Pháp “Phowa”)

Ngày 7 tháng 1: Thọ Bát Quan Trai – Sám Hối, Thiền Định và Tịnh Hoá

Ngày 27 & 28 tháng 1: Khóa Tu 2-Ngày Thiền Định: Hướng Dẫn và Thực Hành Thiền Chỉ

 

KHÓA TU THÁNG 2 VỚI ĐẠO SƯ KHENPO SAMDUP

Chúc Mừng Tết Mậu Tuất: Đón Giao Thừa theo truyền thống Việt Nam và Trung Hoa

Thứ Năm, 15 Tháng 2, 10 tối – Giao Thừa: Khẩu Truyền và Lễ Quán Đảnh – Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

 

Year of the DogMừng Năm Mới truyền thống Việt Nam, Trung Hoa, Mông Cổ & Tây Tạng

Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật: Ngày 16, 17, 18 Tháng 2, 10g sáng-12g trưa: Lễ Cúng Dường Khói Hương Thích Ca Mâu Ni Phật, Bạch Thần Tài & Đức Hộ Pháp Achi Chokyi Drolma, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

2g- 3g30 chiều: Lễ Cúng Dường Bạch Quan Âm và Lục Quan Âm

Chủ Nhật, Ngày 18 Tháng 2, 10 sang: Lễ Cúng Dường Chư Vị Hộ Phật; 12g trưa - Lễ Giăng Cờ Cấu Nguyện

2018 DDSC February Dharma Events VIET

KHÓA TU THÁNG 3 VỚI ĐẠO SƯ KHENPO SAMDUP

Đại Lễ 100,000 Tích Đức và Cúng Dường – Đạo Sư Tôn Quý Liên Hoa Sanh với Đạo Sư Khenpo Samdup và Cộng Đồng Phật giáo Tây Tạng

2018 DDSC Bhum Tsok Flyer VIET-page-001Ngày  1 Tháng 3, 2018: từ 6g chiều~8g tối

Ngày 2, 3, 4 Tháng 3, 2018: từ 10g sáng~5g chiều

*  Đại Lễ tích luỹ 100 ngàn niệm cốt để cầu xin Đạo Sư Tôn Quý Liên Hoa Sanh gia hộ

Câu chú nguyện Đức Liên Hoa Sanh có oai lực rất mạnh để chuyển hoá những ô nhiễm trong tâm và sân hận thành tâm bất nhị
Thật lợi lạc vô cùng nhờ tích đức, trí huệ và chứng ngộ về bồ đề tâm mà những chướng ngại bên ngoài, bên trong và ẩn mật được diệt trừ
*  Công đức tích luỹ hồi hướng tới Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng các bậc thánh tăng khác được trường trọ, thân bằng quyến thuộc cũng như chúng sanh thế giới được an hưởng thái bình