Năm 2018

Khoá tu KhóaTu Đặc Biệt Đức Kim Cang Phổ Ba, với Đạo Sư Khenpo Samdup, Ngày 19 – 20 -21 tháng 10, 2018 

 

Khoá tu Tháng 10 Đức Kim Cang Phổ Ba

 

Khoá tu Thanh Tịnh Hoá – Sám Hối và Tịnh Hoá Trước 35 Vị Phật với Đức Phật Thích Ca an phúc gia trì với Đạo Sư Khenpo Choephel

aNgày 22 & 23 tháng 9, 2018, 10g sáng - 5g chieu

2018 DDSC Khoá tu Thanh Tịnh Hoá 35 Vị Phật

a

Khóa Tu Tháng 9 vi Đo Sư Khenpo Samdup

Ngày 1 & 2 tháng 9, 10AM~12PM:  Thiền Định – Hướng Dẫn và Thực Hành Thiền Chỉ 

Ngày 8 & 9 tháng 9, 10 AM~4PM:  Khẩu Truyền & Tu Tập Pháp Chuyển Di Thần Thức (Drikung Phowa)

2018 DDSC September Dharma Events VIET-page-001

a

Tối Thượng Đại Thừa Mật Luận (Uttaratantra) – Phật tanh trong Tâm v/ Đạo Sư Khentrul Jamphel Rinpoche

Thứ Sáu, Ngày 24 tháng 8, 2018, 7:30g chiều~ 9:30g toi - Thuyết Pháp: Tinh thần Bất Bộ Phái (Rime)

Thứ Bảy & Chủ Nhật, Ngày 25 & 26 tháng 8, 2018, 10g sáng ~ 5g chiều - Thuyết Pháp:Tối Thượng Đại Thừa Mật Luận (Uttaratantra)

2018 DDSC Khentrul Rinpoche Vietnamese-page-001 (1)

 

 Giáo Pháp Lojong - Luyện Tâm với  Nữ Đạo Sư Mindrolling Jetsün Khandro Rinpoche

4 & 5 tháng 8, 2018, 10g sáng đến 5g30 chiều

2018-DDSC-Jetsun-Khandro-Rinpoche-VN-rev1-page-001

 

Khóa Tu Tháng 7 với Đạo Sư Khenpo Samdup và Hành Giả Lama Gursam

Slide1Ngày 6 và 7 tháng 7, 10AM ~ 12PMLễ Cúng Dường Khói Hương, Tịnh Hoá và Trì Tụng Minh Chú Trường Thọ cho Đức Đạt Lai La Ma

 

Ngày 8 tháng 7, 10AM~5PMÐức Kim Cang Phổ Ba –Khẩu Truyền và Hướng Dẫn Thực Hành với Đạo Sư Khenpo Samdup

 

Ngày 14 & 15 tháng 7, 10AM~5PM: Khóa Tu 2-Ngày Lục Ba-la-Mật - Giáo Huấn và Thực Hành Thiền Định với Hành Giả Lama Gursam

 

Ngày 21 & 22 tháng 7, 10AM~5PM: Khóa Tu 2-Ngày Thiền Định – Hướng Dẫn và Thực Hành Thiền Chỉ, Yoga & Kiểm Soát Hơi Thở với Hành Giả Lama Gursam

 

Lễ Quán Đảnh Đức Tịnh Hoá Kim Cang Tát Đỏa
Chứng Đo Ca Năm Nhánh Đại Thủ n Của Jigten Sumgön với Đạo Sư Tritsab Gyabra Rinpoche
, 23 & 24 tháng  6, 2018 

2018 DDSC Tritsab Rinpoche VN v1-page-001

 

Đại Lễ Phật Đản Quốc Tế 2018 VesakTh By, Ngày 2 tháng 6, 2018:   8:45AM – 4PM 

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN QUỐC TẾ 2018 VESAK - June 2 2018 @ Garchen Quan Âm Tự -page-001

 

 

a

Khóa Tu Hiếm Quý với  Trưởng Lảo Đạo Sư Garchen Rinpoche – Vinh Quang của Đạo Sư Du Già 

Xin bấm vào đ xem Khách Sạn gần Garchen Quan Âm Tự

Ba Khoá Tu Hiếm Quý - Vinh Quang của Đạo Sư Du Già Garchen Rinpoche (Ngày 13-29 tháng Tư năm 2018) 2018 DDSC Bhum Tsok Flyer VIET-page-001

Khoá tu Du Già Milarepa

a

Khoá tu Thánh Nữ Kim Cang (Vajrayogini)

a

Khoá tu Thắng Lạc Kim Cang(Chakrasamvara)

a

 

KHÓA TU ĐẦU NĂM (THÁNG 1, 2018) VỚI ĐẠO SƯ KHENPO SAMDUP

 Ngày 6 tháng 1: Khẩu Truyền, Thực Hành, Tu Tập Pháp Chuyển Di Thần Thức (Pháp “Phowa”)

Ngày 7 tháng 1: Thọ Bát Quan Trai – Sám Hối, Thiền Định và Tịnh Hoá

Ngày 27 & 28 tháng 1: Khóa Tu 2-Ngày Thiền Định: Hướng Dẫn và Thực Hành Thiền Chỉ

 

KHÓA TU THÁNG 2 VỚI ĐẠO SƯ KHENPO SAMDUP

Chúc Mừng Tết Mậu Tuất: Đón Giao Thừa theo truyền thống Việt Nam và Trung Hoa

Thứ Năm, 15 Tháng 2, 10 tối – Giao Thừa: Khẩu Truyền và Lễ Quán Đảnh – Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

 

Year of the DogMừng Năm Mới truyền thống Việt Nam, Trung Hoa, Mông Cổ & Tây Tạng

Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật: Ngày 16, 17, 18 Tháng 2, 10g sáng-12g trưa: Lễ Cúng Dường Khói Hương Thích Ca Mâu Ni Phật, Bạch Thần Tài & Đức Hộ Pháp Achi Chokyi Drolma, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

2g- 3g30 chiều: Lễ Cúng Dường Bạch Quan Âm và Lục Quan Âm

Chủ Nhật, Ngày 18 Tháng 2, 10 sang: Lễ Cúng Dường Chư Vị Hộ Phật; 12g trưa - Lễ Giăng Cờ Cấu Nguyện

2018 DDSC February Dharma Events VIET

KHÓA TU THÁNG 3 VỚI ĐẠO SƯ KHENPO SAMDUP

Đại Lễ 100,000 Tích Đức và Cúng Dường – Đạo Sư Tôn Quý Liên Hoa Sanh với Đạo Sư Khenpo Samdup và Cộng Đồng Phật giáo Tây Tạng

2018 DDSC Bhum Tsok Flyer VIET-page-001Ngày  1 Tháng 3, 2018: từ 6g chiều~8g tối

Ngày 2, 3, 4 Tháng 3, 2018: từ 10g sáng~5g chiều

*  Đại Lễ tích luỹ 100 ngàn niệm cốt để cầu xin Đạo Sư Tôn Quý Liên Hoa Sanh gia hộ

Câu chú nguyện Đức Liên Hoa Sanh có oai lực rất mạnh để chuyển hoá những ô nhiễm trong tâm và sân hận thành tâm bất nhị
Thật lợi lạc vô cùng nhờ tích đức, trí huệ và chứng ngộ về bồ đề tâm mà những chướng ngại bên ngoài, bên trong và ẩn mật được diệt trừ
*  Công đức tích luỹ hồi hướng tới Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng các bậc thánh tăng khác được trường trọ, thân bằng quyến thuộc cũng như chúng sanh thế giới được an hưởng thái bình