Gây Quỹ

 

Xin quý vị hoan hỷ thỉnh và bảo trợ các sản phẩm gây quỹ sau đây.  Tất cả tài khoản sẽ dùng để kiến tạo chùa.

 

DDSC là một tổ chức bất vụ lợi 501(c)(3).  Mọi tài khoản cúng dường đều được miễn thuế.

Thành kính tri ân và nguyện quý Phật tử cùng gia quyến mọi sự cát tường, thân tâm an lạc.

Cúng Dường cho Trung Tâm DDSC

ssl-certificateshoặc

PayPal-Donate