Bảo Trợ 1000 Tượng Phật

BẢO TRỢ tượng Phật 2019 (Combined)

“XIN BẤM VÀO ĐỂ BẢO TRỢ” Tượng Phật bằng Thẻ Tín Dụng hay Ngân Phiếu/Debit Card

 Chư vị có thể cúng dường $1000 một lần để bảo trợ tượng Phật, hoặc $100 mổi tháng trong 10 tháng, tùy ý và khả năng

a

Hoặc là

a

Chư vị có thể điền vào Phiếu Bảo Trợ Tượng Phật và gởi về tại Trung Tâm Drikung Dharma Surya, 5300 Ox Road, Fairfax, VA 22030, USA

 

Shrine Hall

Trung Tâm Drikung Dharma Surya là môt tổ chức bất vụ lợi, 501(c)(3). Mọi tài khoản cúng dường đều được miễn thuế 100%.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính thưa quý bác, các anh chị em Phật tử thân mến,

Theo truyền thống Đại T1000 Buddha Statues Sponsoring Photohừa- Kim Cang Thừa, chánh điện là nơi trang nghiêm biểu hiện cho thân, khẩu, ý của Phật. Tượng Phật biểu hiện cho thân Phật và 1000 pho tượng Phật thường được biểu hiện cho toàn chư Phật khắp thập phương thế giới.

Để kiến tạo chùa, trung tâm Drikung Dharma Surya (DDSC) – Garchen Quan Âm Tự xin quý phật tử phát tâm bảo trợ cho 1000 pho tượng Phật sẽ được trang nghiêm bày trước chánh điện. Tài khoản bảo trợ cho mỗi tượng Phật là $1000 Mỹ Kim. Quý vị có thể bảo trợ một hay nhiều tượng và hồi hướng công đức này cho bản thân, gia đình hoặc bất cứ ai. Tên của người hồi hướng sẽ được khắc và đính kèm lên tượng Phật.

Mỗi tượng Phật cao khoảng 8 phân (inches) và sau khi 1000 tượng Phật được quý Phật tử bảo trợ, Trưỡng Lảo Đạo Sư Garchen

Bảo Trợ:   $1000 Mỹ Kim (USD)

Rinpoche cùng các chư Thầy trong dòng truyền thừa Drikung Kagyu sẽ tổ chức một nghi lễ rất long trọng tụng niệm, thỉnh cầu chư Phật và chư thầy tổ để thanh tịnh hoá nghiệp chướng và gia lực hộ trì.

Bảo trợ tượng Phật không những để giúp trung tâm DDSC kiến tạo một nơi chốn trang nghiêm, ngõ hầu có thể thực hiện thường xuyên những khoá tu học và thiền định cho đại chúng trong thế hệ này và nhiều thế hệ con cháu chúng ta mai sau.

Bảo trợ tượng Phật còn là cơ hội hiếm quý để Phật tử mọi nơi tích luỹ công đức cho bản thân, gia đình, công ty, cộng đồng. Công đức này là hạt giống giác ngộ để chúng ta được tái sanh vào những kiếp sống hạnh phúc trong vị lai, là phương tiện để đạt thành quả vị Phật.

Xin quý phật tử điền phiếu bảo trợ tượng Phật đính kèm dưới đây.

Mọi tài khoản cúng dường đều được miễn thuế và biên lai sẽ được gởi đến địa chỉ quý vị ghi trên phiếu.

Thành kính tri ân và nguyện quý Phật tử cùng gia quyến mọi sự cát tường, thân tâm an lạc.

 

BẢO TRỢ tượng Phật 2019-page-001BẢO TRỢ tượng Phật 2019-page-002

 

Ban chấp hành Trung Tâm Drikung Dharma Surya - Garchen Quan Âm Tự