Tôn Sư Garchen Triptrül Rinpoche

Đức Garchen Triptrül Rinpoche

Garchen 298Dòng truyền thừa Phật giáo Kagyu được kế thừa bởi những Lạt ma đức cao vọng trọng. Đó là sự thật đặc biệt của dòng truyền Drikung Kagyu, được sáng lập bởi Kyoba Jigten Sumgon. Một trong những đệ tử tâm yếu của Kyoba Jigten Sumgon là thành tựu giả Gar Dampa Chodingpa, mà dòng truyền tái sinh của ngài được trì giữ bởi đức Garchen Rinpoche hiện nay.

Thành tựu giả Gar Dampa Chödingpa

Gar Dampa Chodingpa được sinh vào năm 1180 sau công nguyên. Ngài được công nhận là một tái sinh của Acharya Aryadeva Bodhisattva (Thánh Thiên Bồ Tát), một đệ tử của đức Long Thọ. Vừa được sinh ra ngài đã có thể cầm một chiếc gậy, và trì tụng lục tự minh chú. Mẹ ngài đã quá kinh hãi đến mức phải kể với những người khác về những khả năng của con trai mình.

Sau đó, ngài thực hành mật chú tại Tsari ở Tây Tạng. Trong khi ngụ tại một hang động của Gar ở Dagpo, tất cả chư thiên và quỷ thần của Tây Tạng hội tụ quanh ngài. Đầu tiên họ ném những vũ khí sắc nhọn và làm thương tổn ngài, nhưng sau đó quy y ngài, cúng dường ngài thần chú tinh túy sống của họ

Khi Gar Dampa Chodingpa còn trẻ, ngài nghe về những thành tựu vinh quang của Đại thành tựu giả Kyobpa Jigten Sumgon. Vì vậy, ngài quyết định lên đường đến Drikung. Ngài đã ở lại đó và thọ nhận nhiều giáo lý và thực hành dưới sự hướng dẫn của đạo sư của mình, Kyoba Jigten Sumgon. Rất nhanh chóng ngài đã đạt được giác ngộ hoàn toàn, và ngài đã trở thành một trong ba đại thành tựu giả quan trọng – Gar, Nyo và Chosum – của Kyobpa Jigten Sumgon. Gar Dampa Chodingpa trình diễn nhiều năng lực phi thường vào nhiều dịp và thông qua những giáo lý thâm sâu của ngài truyền cho vô số chúng sinh về con đường của Pháp. Nhiều đệ tử bắt đầu tụ tập quanh ngài, nhưng vẫn còn là quá sớm để thu nhận họ, thế nên ngài rầy họ và bảo họ rời đi. Ngài đã sáng lập một tu viện tại Drikung. Rốt cuộc, nhiều đệ tử tụ tập quanh ngài hơn, ngài đã rời đi để sáng lập tu viện của Phurgon Rinchen Ling.

Những tái sinh tiếp theo

Trong những tái sinh tiếp theo của Gar Dampa Chodingpa, Gar Tenpe Gyaltsen trở thành nhiếp chính của hai vị Drikung Kyabgon, người nắm giữ dòng truyền thừa Drikung Kagyu. Trong cương vị đó ngài làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Một tái sinh khác, Gar Chokyi Nyima, trì tụng thần chú của Chakrasamvara (Thắng Lạc Kim Cang) hơn 13 triệu lần và trở thành một thành tựu giả. Ngài có thể thị hiện nhiều phép màu như là trị bệnh, ngăn chặn chiến tranh, tiêu trừ nạn đói….

Đức Garchen Triptrul Rinpoche hiện nay

Garchen Triptrul Rinpoche được sinh vào năm 1936 ở Nangchen, miền đông Tây Tạng. Vua của Nangchen đích thân lãnh nhận trách nhiệm để tìm kiếm tái sinh của đức Garchen Rinpoche trước, Trinle Yongkhyab. Đức Garchen Rinpoche hiện nay được phát hiện và tôn phong bởi đức Drikung Kyabgon Zhiwe Lodro.

Garchen Rinpoche được đem đến Lho Miyalgon lúc bảy tuổi, là nơi mà ngài được cúng dường những bộ lễ phục và những thứ khác. Được dẫn đến một điện thờ lưu giữ nhiều hình ảnh của những đạo sư dòng truyền thừa, ngài được hỏi để xác nhận đạo sư của mình. Ngài chỉ vào một tấm ảnh của Kyobpa Jigten Sumgon và nói rằng “Vị này là đạo sư của ta.” Vì thế, mọi người tin rằng ngài là một tái sinh thực sự của đấng trì gữ dòng truyền Gar.

Dưới sự dạy dỗ của Chime Dorje, Rinpoche đã thọ nhận nhiều giáo lý. Ở độ tuổi 13 ngài thọ nhận những giáo lý của dòng truyền Drikung Kagyu từ Lho Thubten Nyingpo Rinpoche của Lho Lunkargon. Ngài đã nhận khẩu truyền, luận giảng và quán đảnh về Đại Thủ Ấn và Sáu Yoga của Naropa. Ngài đã hoàn thành những thực hành tiên yếu và hoàn tất khóa nhập thất ba năm.

Sau đó khi tròn 22 tuổi, vừa hoàn tất được 2 năm rưởi ẩn tu thì Tây Tạng đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm và Ngài đã bị giam cầm trong suốt 20 năm, trải qua cuộc Cách Mạng Văn Hóa trong lao tù. Trong thời gian sống trong lao tù, đại sư Garchen Rinpoche đã tiếp tục thọ pháp từ bổn sư của Ngài là đại tôn sư Khenpo Munsel và miên mật tu tập trong kín đáo, tuy trải qua bao gian khổ nhưng ngài vẫn không sờn lòng. Từ Khenpo Munsel, ngài thọ nhận giáo lý Dzogchen và tham gia vào thực hành các pháp tu bí mật. Và trải qua bao gian khổ, thử thách, ngài đã thành tựu viên mãn.  Khenpo Munsel đã ngạc nhiên bởi thành tựu vĩ đại của Rinpoche và ngợi khen ngài rằng “Ngài là một hiện thân bồ tát vĩ đại”.

A

a

Khi được thả ra khỏi lao tù và trong hoàn cảnh đổi mới, Ngài trở về làng cũ, xây dựng lại tu viện cũ của Ngài và trùng tu thêm mấy chục tu viện khác ở khắp vùng Kham tại miển đông Tây Tạng, vào ban đêm trong suốt mười năm ròng ở tu viện làng Gar, đại sư Garchen Rinpoche thường ngồi thiền suốt đêm trên một chiếc bàn thấp trong liêu phòng chứ không hề đặt lưng xuống ngủ. Khi ngồi trên chiếc bàn thấp, nếu Ngài buồn ngủ và nghiêng người té xuống đất thì lập tức, Ngài tỉnh dậy và leo trở lại lên bàn để tiếp tục công phu thiền định.

Từ 1979, Garchen Rinpoche tìm kiếm nguồn trợ cấp cho tu viện của ngài, cho nữ tu viện và thôn làng, ban tặng hết tất cả những vật cúng dường ngài nhận được vì lợi ích của họ.

Ngoài ra, Garchen Rinpoche vẫn đảm nhận trách nhiệm tái thiết lại nhiều tu viện Drikung Kagyu ở miền Đông Tây Tạng, cũng đồng thời ngài toàn tâm ban tặng những giáo lý thâm diệu của dòng truyền thừa cho những người khác. Garchen Triptrul Rinpoche rất lưu tâm và khiêm hạ với tất cả mọi người bất kể địa vị, tuổi tác và giới tính. Lời khuyên của ngài cho những ai uống rượu, hút thuốc, cờ bạc và tham gia vào những hoạt động sai trái rất có hiệu quả cho việc chỉnh sửa đúng lại tư cách của họ. Ngài không ngừng nỗ lực vì lợi ích của những người khác và đã nhận được sự tôn kính lớn lao từ cộng đồng. Ngài thật phi thường trong thời mạt pháp này.

Ngài được biết đến rất nhiều qua tình yêu thương và tâm từ bi vô bờ bến dành cho tất cả chúng sanh không sót một ai. Trên tay Ngài lúc nào cũng liên tục xoay chiếc kinh luân để phóng tỏa năng lượng từ bi đến cho muôn người muôn loài. Ngài nguyện theo hạnh nguyện của Đức Quan Âm-Tara, gieo nhân hạnh phúc an lạc, dành tất cả thời gian còn lại trong đời để đi hoằng hóa, phổ độ chúng sanh. Hàng năm, Ngài được thĩnh mời thuyết giãng ở khắp nơi trên thế giới từ Âu sang Á. Đi đến đâu Ngài cũng hết lòng muốn truyền bá các giáo lý về Nhân quả, cũng như các giáo huấn tinh túy trong tập luận giải nổi tiếng mà Ngài rất trân quý mang tên Ba mươi bảy pháp hành Bồ Tát Đạo của Đại luận sư Ngulchu Thogme Zangpo.

 

Nguồn: http://www.sangyeling.org/Failid/Garchen_Triptrul_Rinpoche.pdf
Thiện Duyên – Việt dịch