Trang Chủ

 

Trung Tâm Drikung Dharma Surya (DDSC) - Garchen Quan Âm Tự được thành lập ở tiểu bang Virginia vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn của nước Hoa Kỳ, dưới sự hộ trợ và gia trì của Trưởng Lão Đạo Sư Garchen Rinpoche của dòng truyền thừa Drikung Kagyu Mật Giáo Tây Tạng.

Kagyu là dòng Khẩu Truyền (hoặc có khi còn được gọi là Nhĩ Truyền) do chư đạo sư trực tiếp truyền lại cho đệ tử, từ miệng của Thầy qua tai của trò, chứ không qua văn tự.

Dòng Drikung Kagyupa là một trong những dòng phái Phật giáo Mật Tông lớn nhất của trường phái Kagyu.  Được thành lập cách nay hơn 800 năm bởi Đức Jigten Sumgon, là một trong những vị đại sư nổi tiếng lỗi lạc nhất trong truyền thống Mật Giáo tây tạng. Dòng pháp được truyền thừa trực tiếp từ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Đức Phật nguyên thủy Kim Cang Trì.

Group Pic with Apla

Garchen Quan Âm Tự

 

a
Mục Đích của Trung Tâm DDSC – Garchen Quan Âm Tự

 

• Nơi cho những người cần hướng dẫn, giảng dạy và thực hành Phật Pháp theo Đại Thừa và Kim Cang Thừa
• Nơi cho những người tìm nơi nương tựa tâm linh để giảm bớt khổ đau
• Nơi để thực hành giáo huấn của Đức Phật cho cuộc sống mỗi ngày một ý nghĩa hơn
• Nơi để mọi người nuôi dưỡng và phát triển Bồ Đề Tâm lớn mạnh hơn
• Nơi để sinh hoạt Phật Pháp như lễ nghi, cầu nguyện và thiền định
• Nơi để xây dựng một tu viện đáng tin cậy cho cộng đồng

 

bottom-Lbottom-R