Tượng của Đức Jigten Sumgon

Taa

(TƯỢNG ĐÃ HẾT)

Đức Pháp Vương JiJigten Sumgongten Sumgon (1143-1217) là hiện thân của Đức Phật ba thời.  Ngài là tái sanh của Bồ Tát Long Thọ và cũng là Tổ Sư sáng lập dòng truyền thừa Drikung Kagyu (dòng Khẩu Truyển) Mật Tông Tây Tạng.  Ngài đã được Đức Phật Thích Ca tiên đoán (trong Kinh Ghongdhu Sutra), “Vào năm Hợi, tại nơi đầu nguồn của Pháp tên Drikung sẽ sản sanh một Bảo Sanh Phật- Người đó sẽ có cả triệu đệ tử bao quanh và khi mất, người đó sẽ nhập Niết Bàn và sẽ được mệnh danh là Bạch Phật Hoàn Hảo”.

Đức Jigten Sumgon thành tựu Phật quả lúc 35 tuổi tại hang động Echung. Khi Đức Karmapa Đệ Nhất, Desum Khenpa tới viếng Drikung, đích thân Ngài đã trực chứng Tổ Jigten Sumgon là Phật, nên nảy sinh lòng sung kính và đã xin thọ pháp. Các vua của Ấn Độ, Trung Hoa, Tây Tạng, và Long Vương (Nagaraja) cũng đều nhận Đức Jigten Sumgon là Phật.

Giá Ủng Hộ: $200 Mỹ Kim (USD)

Tượng Đức Jigten Sumgon chứa đựng rất nhiều chất liệu linh thiêng và hiếm quý.  Tất cả đặc biệt đã được Đức Pháp Vương Drikung Kyabgon Chetsang,  Đại Lão Hoà Thượng đứng đầu dòng truyền thừa Drikung Kagyu đời thứ 37 và Đại Lão Hòa Thượng Garchen Rinpoche đời thứ 8 ban tặng và làm phép gia trì.  Ngoài ra trong Tượng còn chứa đựng chuỗi minh chú của Đức Jigten Sumgon và Tâm Chú Duyên Sinh được cuốn tròn lại rất công phu và tỉ mỉ.

Những lễ vật linh thiêng trong Tượng Đức Jigten Sumgon gồm có:

  • Xá Lợi Tim của Đức Jigten Sumgon.
  • Di vật linh thiêng trích từ tượng Phật Quan Âm được đúc tạc và hiến cúng bởi vua Songtsän Gampo vào thế kỷ thứ 6.
  • Pháp dược (có hơn 800 năm) của dòng Drikung Kagyu.
  • Tổng hợp những chất liệu và thảo mộc hiếm quý được góp nhặt từ nhiều thánh địa trên thế giới.
  • Trân châu và đá quý, cùng những vật liệu đến từ thiên nhiên.
  • Những chuổi Minh chú của Đức Jigten Sumgon và Tâm Chú Duyên Sinh (Interdependent of Origination mantra).

Quá trình hình thành tượng rất công phu, không những chỉ đòi hỏi nhiều thời gian mà còn cần phải được chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đảm bào tính chất thanh tịnh tuyêt đối của Tượng. Sau khi niêm phong cẩn thận, Tượng được hiến cúng qua sự trì chú, và làm phép gia trì với những nghi lễ thanh tịnh và quán đảnh.

Tượng Đức Jigten Sumgon tiêu biểu cho chính hoá thân của Ngài. Ngoài tác dụng chữa trị, giúp quân bình và phục hồi năng lượng tích cực, Tượng sẽ là một bảo vật hiếm có cho các đệ tử hữu duyên dòng truyền thừa Drikung Kagyu, và nhất là cho những hành giả cần thực tập pháp Bổn Sư Du Già – Lama Chopa. Tượng giúp hành giả tăng trưởng thêm lòng sùng kính và nhờ đó lực gia trì cũng gia tăng.

 

Mọi tài khoản cúng dường thâu từ Tượng Đức Jigten Sumgon sẽ được xung vào quỹ xây dựng Trung Tâm

a

Quý vị có thể tài trợ và cúng dường DDSC bằng Thẻ Tín Dụng hay qua PayPal tại

ssl-certificatesor

PayPal-DonateA
Trung Tâm Drikung Dharma Surya là môt tổ chức bất vụ lợi, 501(c)(3). Mọi tài khoản cúng dường đều được miễn thuế 100%.